AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

E-KİTABLAR

Şamaxı xanlığı

Müəllif Bayramova Nailə
Nəşr olunduğu il 2009
Bölmə tarix
Səhifə sayı 396
Dil Azərbaycan türkcəsi
Baxış sayı 570
Yükləmə sayı 25

Kitab XVIII yüzilliyin ikinci yarısı – XIX yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycanda mövcud olmuşxanlıqlardan birinin – Şamaxı xanlığının tarixinə həsr olunmuşdur Əsərdə Şamaxı xanlığının yaranma tarixi, inzibati – idarəçilik sistemi, iqtisadi inkişaf səviyyəsi, xanlığın qonşu xanlıqlar və dövlətlərlə siyasi əlaqələri müxtəlif mənbələr əsasında təhlil edilmişdir.

Paylaş: