AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

TƏŞKİLATLAR

ÜMUMDÜNYA ƏQLİ MÜLKİYYƏT TƏŞKİLATI

31.10.2017

BMT-nin ixtisaslaşdırılmış beynəlxalq təşkilatıdır. Stokholm konvensiyasına uyğun olaraq yaradılmışdır və baş qərargahı Cenevrə şəhərində yerləşir. ÜƏMT-nin hazırkı Baş Direktoru 2008-ci il oktyabrın 1-də vəzifəsinin icrasına başlamış Frensis Harridir. Üzv dövlətlərin sayı 191-dir. Azərbaycan 1995-ci ildən bu təşkilatın üzvüdür. Əqli mülkiyyət sənaye mülkiyyətinə və ədəbi, musiqi, bədii, fotoqrafiya, kinematoqrafiya və audiovizual əsərlərə olan hüquqdur.