AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

NƏCƏFLİ GÜNTƏKİN CƏMİL QIZI

NƏCƏFLİ GÜNTƏKİN CƏMİL QIZI

Tarixçi

Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı Laureatı, AMEA A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Qarabağ tarixi şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Güntəkin Cəmil qızı Nəcəfli 1968-ci ildə Füzuli rayonunun Horadiz kəndində doğulmuşdur.

1985-ci ildə həmin kəndin orta məktəbini bitirmişdir. 1988-ci ildə 3 illik əmək stajı ilə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsinə qəbul olub. 1993-cü ildə ilk ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1993-1996-cı illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aspiranturasında təhsilini davam etdirmişdir. Azərbaycan xanlıqlarının Osmanlı dövləti ilə siyasi əlaqələri (XVIII əsr) mövzusunda tarix üzrə fəlsəfə doktorluğu üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. 1996-cı ildən Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun "Azərbaycanın qonşu xalqlarla əlaqələri və xanlıqlar dövrü tarixi" şöbəsində işləyib. Hazırda "Qarabağ tarixi" şöbəsinin müdiridir. 100-dən çox çapdan çıxmış elmi əsərin müəllifidir. Hazırda “Çar Rusiyasının Şimali Azərbaycanda erməni dövləti yaratmaq siyasəti (XVIII-XIX əsrin əvvəli)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işi başa çatdırmış və Müdafiə Şurasına təqdim etmişdir. Ailəlidir, iki övladı var.

Həmçinin bax:

 Qarabağ uğrunda elmi ilə döyüşən Güntəkin

Tarix İnstitutunun şöbə müdiri Güntəkin Nəcəfli ASAN Radioda 20 Yanvar faciəsindən danışıb

Şəhidlik ölüm deyil, əbədi ömrün başlanğıcıdır

Əsas elmi əsərləri

 • Azər­bay­can xan­lıqlarının Os­man­lı döv­ləti ilə si­yasi əla­qələri (XVIII əs­rin II yarı­sı). Bakı, “Nurlan”, 2002
 • XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisində erməni dövləti  yaradılması cəhdləri.  Bakı, “Nurlan”, 2007.
 • Азербайджан в XVIII-XIX веках. Бишкек, «Бийиктик», 2010.
 • XVIII. asırda Azerbaycan torpaklarında ermeni devleti kurma teşebbüsleri. (Aktaran Dr. Sebahettin Şimşir). “İQ Kültür Sanat Yayıncılık”. İkinci baskı. İstanbul, 2014.
 • İrəvan xanlığı. Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. Bakı, «Çaşıoğlu», 2009, (həmmüəllif və məsul redaktor).
 • The Iravan kanate. The Russian occupation and the relocation of Armenians to the lands of North Azerbaijan. Baku, “Chashioqlu,” 2010, (co-author and editor responsible).
 • Иреванское ханство. Российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана. Баку, «Чашыоглу», 2010, (отв. ред. и соавтор).
 • Il kanato di Irevan. La conquista russa e la migrazione degli armeni nelle terre dell’Azerbaigian settenttrionale. Roma, Eurasian books “Tutti i diritti sono riservati”, 2014. (italyan dilində)
 • 1918-1920-ci illərdə Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgəsində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımları (BOA-nın sənədləri əsasında). Bakı, “Turxan”, 2014.
 • Urmiya bölgəsində Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı (1917-1918) (ATASE-nin sənədləri əsasında). Bakı, “ATIB”, 2015.
 • “Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları”, Bakı, “ATİB”, 2015.
 • “İrəvan qalası - qəhrəmanlıq qalası”, Bakı, “ATİB”, 2015.
 • El hanato de Iravan. La ocupacion de Rusia y la reubicacion de los armenios hasia las tierras al norte de Azerbaiyan. Mexico, 2015, (ispan dilində).
 • İrəvan xanlığı: Rusiya işğalı və ermənilərin Şimali Azərbaycan tor-paqlarına köçürülməsi. Qahirə-Bakı, 2016, (ərəb dilində).
 • The Iravan khanate. Iravan fortress – the fortress of heroism.  Baku, Public Sosiety of Azerbaijan Historians,  2016.
 • The Iravan khanate. Rulers of Chukhursad and khans of Iravan. Baku, Public Sosiety of Azerbaijan Historians,  2016.
 • Иреванское ханство. Иреванское  крепость – символ героизма. Баку, НАНА, Институт Истории, 2016.
 • Иреванское ханство. Чухурседские правители и Иреванские ханы. Баку, НАНА, Институт Истории, 2016.
 • Qubadlı – Qədim Azərbaycan torpağı Zəngəzurun qapısı. (Tərtibçi Güntəkin Nəcəfli). Bakı, Turxan, 2013.
 • Gubadly the ancient Azerbaijani land Zangazurs gateway. (Compiled by: PhD in History G.J.Najafli). Baku, Turxan, 2013.
 • Губадлы. Ворота древней Азербайджанской земли  Зангезура. (Составител: Гюнтакин Наджафли). Баку, Турхан,  2013.
 • Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XIX əsrin əvvəlləri). I cild. Rusiya Dövlət Hərbi Tarix Arxivinin sənədləri. (Tərtibçi Güntəkin Nəcəfli). Bakı, Çaşıoğlu, 2010.
 • Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XIX əsrin əvvəlləri). I cild. Türkiyə Cumhuriyyəti Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin sənədləri. (tərtibçi mətninin müəllifi). Bakı, Çaşıoğlu,  2010.
 • Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XIX əsrin əvvəlləri). II cild. Rusiya Dövlət Hərbi Tarix Arxivinin sənədləri. (tərtibçi mətninin müəllifi). Bakı, 2012.
 • Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XIX əsrin əvvəlləri). II cild. Türkiyə Cumhuriyyəti Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin sənədləri. (Tərtibçi Güntəkin Nəcəfli). Bakı, 2012.
 • Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (may-oktyabr 1918-ci il). I cild. Almaniya Federativ respublikası Xarici işlər Nazirliyi Siyasi arxivinin sənədləri. (tərtibçi mətninin müəllifi). Bakı, Turxan, 2013.
 • Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XIX əsrin əvvəlləri). Ermənilərin Osmanlı imperiyasından Azərbaycan ərazisinə köçürülməsi. III cild, 1-ci kitab. Türkiyə Cumhuriyyəti Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin sənədləri. (tərtibçi mətninin müəllifi). (istehsalatdadır)
 • Azərbaycan tarixi arxiv sənədlərində (XVIII-XIX əsrin əvvəlləri). Ermənilərin Osmanlı imperiyasından Azərbaycan ərazisinə köçürülməsi. III cild. 2-ci kitab. Türkiyə Cumhuriyyəti Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin sənədləri. (tərtibçi mətninin müəllifi). (istehsalatdadır)
 • “Türk-müsəlman əhaliyə qarşı 1918-1920-ci illər soyqırımıı yeni arxiv sənədlərində” Türkiyə Cumhuriyyəti Başbakanlıq Osmanlı Arxivinin sənədləri, (tərtibçi mətninin müəllifi). Bakı, 2014.
 • XVIII əsrin II yarısında Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Quba xanlığının mövqeyi.  “Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Problemləri”,  XV hissə. Bakı. 1995, s.43-44.
 • XVIII əsrdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri. “Ali pedaqoji məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisi məsələləri». Bakı, 1996, s.80.
 • XVIII əsrin ortalarında Qarabağ  xanlığının xarici siyasəti tarixindən. «Azərbaycan EA   aspirantlarının və Azərbaycan elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və  Kriminologiya Problemləri İnstitutunun gənc alimlərinin elmi konfransının materialları. Bakı, 1996, s.3-5.
 • XVIII əsrin II yarısında İrəvan xanlığının Türkiyə ilə münasibətləri. “N.Tusi adına ADUP-nun Şamaxı filialının və Azərbaycan tarix qurumunun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları”. Bakı, 1997. s.101-104.
 • I Pyotrun dövründə erməni «xadimləri»nin Azərbayсan ərazisində dövlət yaratmaq  сəhdləri (Q.A.Ezovun “Böyük Pyotrun erməni xalqı ilə münasibətləri” əsəri  üzrə). // AMEA Xəbərləri (humanitar və ictimai elmlər seriyası), 2003, N:1-4, s.38- 48.
 • Attempts of Armenians to establish state on the territory of Azerbaijan in the first  quarter of 18th century (from materials of “Peter the Great’s relations with  Armenian people” book after G.A.Ezov). “Азербайджан и азербайджанцы”,  Баку, 2005, №1-6, с.49- 60.
 • Role of Qajars in Azerbaijans political life in XVI–XVII centuries. “Азербайджан и азербайджанцы”, Баку, 2006,  № 1-4, с.137-147. (T.H. Nəcəfli ilə birgə).
 • Qarabağın xristian məlikləri və ermənilərin Qarabağda dövlət yaratmaq cəhdləri. //  Renessans. Rüblük elmi- kütləvi jurnal. Bakı, 2006, № 3-4. s. 64- 68.
 • Attempts of Armenians to Found State in Qarabagh Khanate. // «Азербайджан и азербайджанцы», Баку, 2006.  № 5-12. с.94-98.
 • Очередные армянские притязания на Карабах: XVIII век. «Ирс» наследие.   Международный азербайджанский журнал. Москва, 2007, №4-5, с.8-10.
 • XVIII əsrdə Şərqi Anadoluda erməni dövləti yaradılmısı cəhdləri. AMEA-nın  Xəbərləri, Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası, Bakı, 2008, №8, s.22-32.
 • Планы создания армянского государства на азербайджанских землях  во II половине XVIII века. Карабах: XVIII век. «Ирс» наследие. Международный азербайджанский журнал. Москва, 2014, №6(72), с.36-43.
 • XVIII Yüzyılın II yarısında Azerbaycan Topraklarında Ermeni Devletinin Kurulması Planları. – “İrs-Miras”, Ankara, 2015, 1(13) yaz, s. 10-15.
 • XVIII Yüzyılın II yarısında Azerbaycan Topraklarında Ermeni Devletinin Kurulması Planları (Önceki Sayıdan Devam). – “İrs-Miras”, Ankara, 2015. 2(14) yaz, s. 50-55.
 • “Ermeni Devleti Kurma Politikasının Acı Sonucu: Doğu Anadolu, Nahçıvan ve İrevan Bölgelerinde Ermenilerin Türk-Müslüman Nüfusa Karşı Yaptıkları Mezalimler” – 25-27 sentyabr 2014 tarixində Ərzurumda keçirilən “100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşında Kafkas (Doğu) Cephesi. Uluslararası Sempozyumu”nun materialları. Ankara, 2015, s. 795-814.
 • XVIII əsrin II yarısında Türkiyə- Rusiya münasibətlərində Quba xanlığının mövqeyi.  “Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Problemləri”,  XV hissə. Bakı. 1995, s.43-44.
 • XVIII əsrdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri. “Ali pedaqocji məktəblərdə humanitar və ictimai elmlərin tədqiqi və tədrisi məsələləri». Bakı, 1996, s.80.
 • XVIII əsrin ortalarında Qarabağ  xanlığının xarici siyasəti tarixindən. «Azərbaycan EA aspirantlarının və Azərbaycan elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və  Kriminologiya Problemləri İnstitutunun gənc alimlərinin elmi konfransının materialları. Bakı, 1996, s.3-5.
 • XVIII əsrin II yarısında İrəvan xanlığının Türkiyə ilə münasibətləri. “N.Tusi adına ADUP-nun Şamaxı filialının və Azərbaycan tarix qurumunun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 79-cu ildönümünə həsr olunmuş elmi konfransın materialları”. Bakı, 1997. s.101-104.
 • I Pyotrun köməyi ilə erməni “xadimlərinin” Azərbaycan ərazisində dövlət yaratmaq cəhdləri. // Ümummilli əbədi liderimiz Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə və 28 may-Respublika gününə həsr olunmuş Dünyada yeni inkişaf meylləri  istiqamətində türk dünyası, Azərbaycan və Türkiyə beynəlxalq elmi praktik simpoziumun materialları. Bakı, 2004, s.137.
 • XVIII əsrin II yarısında ermənilərin Qarabağ ərazisində dövlət yaratmaq cəhdlərinə təkan verən amillər. «Qarabağ dünən, bu gün və sabah». 4-cü Ümumrespublika elmi- əməli konfransın materialları. Bakı, 2005, s.79- 83.
 • Qarabağ xanlığı ərazisində Rusiyanın erməni dövləti yaratmaq cəhdlərinə dair. «Qarabağ dünən, bu gün və sabah». 5-ci elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2006, s.71-74.
 • XVI-XVIII yüzilliklərdə Qacarların Azərbaycanın siyasi həyatında rolu. «Şah İsmayıl Xətai». Elmi praktik konfransın materialları.Bakı, 2006, s. 47-54. (T.H.Nəcəfli ilə birgə).
 • II Yekaterinanın dövründə ermənilərin Azərbaycan ərazisində dövlət  yaratmaq cəhdlərinin güclənməsi. «Şah İsmayıl Xətai». III Elmi praktik konfransın materialları. Bakı, 2006, s. 65-76.
 • Qarabağ xanlığı ərazisində erməni dövləti yaratmaq məqsədilə tərtib edilən  layihələr. // «Qarabağ dünən, bu gün və sabah». 6-cı elmi- əməli konfransın materialları. Bakı, 2007, s.113-122.
 • XVIII əsr Azərbaycan tarixinin aktual prloblemlərinə dair. //«Tarixin metodoloji və aktual problemləri» – Azərbaycan Tarix Qurumunun beynəlxalq elmi- nəzəri konfransı. 27-28 iyun, Bakı, 2007.
 • Ermənilərin Naxçıvanı ələ keçirmək üçün tərtib etdiyi layihələr (XVIII əsr).  “Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər”. Naxçıvan, “Tusi”, 2008, s.105-111.
 • Azərbaycan dövlətçilik tarixinə qəsd (XVIII-XIX əsrlər). Tarix və gerçəklik. Bakı, Viktorya Printing House, 2008, s.82-88.
 • Qarabağın xristian məlikləri və ermənilərin Qarabağda dövlət yaratmaq cəhdləri. «Qarabağ dünən, bu gün və sabah». 6-cı elmi- əməli konfransın materialları. Bakı, 2008, s.137-148.
 • Factors which of triggered attempts of Armenians to establish state in Garabagh in the I half of XVIII century. «Garabagh yesterday, today, and tomorrow».  II Volume, Baku, 2009, p. 89-93.
 • Intentios of Russia to create Armenian state on the territory of Garabagh khanate. «Garabagh yesterday, today, and tomorrow». II Volume, Baku, 2009, p. 94-97
 • Факторы способствовавшие попыткам армян создать государство на территории Карабаха в I половине XVIII столетия. «Карабах вчера, сегодня и завтра», II часть. Научно-практических конференций. Баку, 2009, с.52-57.
 • О попытках России создать армянское государство на территории Карабахского ханства. «Карабах вчера, сегодня и завтра», II часть. Научно-практических конференций. Баку, 2009, с.64-67.
 • Ermənilərin Azərbaycanın Şamaxı şəhərini ələ keçirmək üçün tərtib etdiyi layihələr (XVIII). AMEA Tarix İnstitutu, Elmi Əsərlər, 28-ci cld, Bakı 2009, 141-147.
 • Yaqub Mahmudov Azərbaycan tarixşünaslığında “İtirilmiş torpaqlar” istiqamətinin müəllifidir. AMEA Tarix İns-u,  Elmi Əsərlər, 30 cld, Bakı 2009, 90-96.
 • Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində erməni dövləti yaradılması cəhdləri (XIX əsrin əvvəlləri). «Qarabağ dünən, bu gün və sabah». 7-ci elmi- əməli  konfransın materialları. Bakı, 2009.
 • XVIII yüzillikdə ermənilərin Qarabağ ərazisində dövlət yaratmaq cəhdləri. // Qarabağ bildiklərimiz və bilmədiklərimiz. Bakı, Qafqaz Universiteti, 2010, s.88-107.
 • I Pyotrun erməniləri Azərbaycanın Xəzərsahili bölgələrinə köçürmək  planları.  Bakı, 2010. // AMEA Tarix İnstitutu,  Elmi Əsərlər, 33 cild, Bakı 2010, 95-114.
 • Проекты создания армянского государства на территории Азербайджана во II половине XVIII века. // Кафказ и мир. Международный научный журнал. Тифлис, 2010, №8, с.128-135.
 • Çar Rusiyasının Azərbaycan torpaqlarında erməni dövləti yaratmaq siyasəti.  // AMEA Tarix İnstitutu,  Elmi Əsərlər, 38-cild, Bakı 2011, 84-97.
 • Azərbaycanın İrəvan şəhəri XVIII əsrdə. / Antik və orta əsr Azərbaycan şəhərləri: arxeoloji irsi,tarixi və memarlığı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları (27-28 oktyabr, 2010. Azərbaycan, Şəmkir, Gədəbəy), Bakı, 2012, s.484-491.
 • Çar Rusiyasının Azərbaycanda və Şərqi Anadoluda erməni dövləti yaratmaq siyasəti.  // “Azərbaycan Respublikası uğurlar və perspektivlər” mövzusunda 16 noyabr 2011-ci il tarixində keçirilmiş beynəlxalq elmi konfransın materialları. AMEA Tarix İnstitutu və Azərbaycan Tarix qurumu. Xüsusi buraxılış, Bakı 2012, s.82-88.
 • Azərbaycan torpaqlarının erməni kilsəsi tərəfindən əl keçirilməsi. //AMEA Tarix İnstitutu,  Elmi Əsərlər, 41-43-cü cild, Bakı 2012, s.60-73.
 • Çar Rusiyasının İrəvan xanlığı ərazisində erməni dövləti yaratmaq siyasəti. // Geo-Strategiya (Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal), N:4(16) iyul-avqust, Bakı, 2013, s.34-40.
 • Первоначальные факторы, способствовавшие попыткам создания армянского государства на территории Азербайджана. // Кафказ и мир. Международный научный журнал. Тифлис, 2013, №16, с.81-86.
 • Восточная политика Екатерины II и попытки создания  армянского государства на Южном Кавказе  (60-80-e гг. XVIII в.). // Современная научная мысль. Москва, 2013, №5, с.22-39.
 • “Çar RusiyasınınAzərbaycan ərazisində erməni dövləti yaratmaq siyasəti (XIX əsrin I yarısı)” // AMEA Tarix İnstitutu  “Elmi Əsərlər”. “XIX əsrin əvvəllərində Qafqaz müharibələri və onların nəticələri” mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi Buraxılış. 44-45-46-47-ci cildlər. Bakı, 2013, s.137-142.
 • Şimali Azərbaycan xanlıqlarının Rusiya imperiyası tərəfindən işğalında ermənilər vasitə kimi.  / Geo-Strategiya (Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal), N:01(19) yanvar-fevral, Bakı, 2014, s.33-37.
 • “1918-1920-ci illərdə ermənilərin azərbaycanlılara qarşi törətdikləri soyqirimlari” (BOA-nın sənədləri əsasında) / AMEA Tarix İnstitutu “Elmi Əsərlər”  N:48,49,50/ Bakı, 2014, s.353-361.
 • “Karabağda Ermeni Devletinin Kurulması için Ermenilerin Çarlık Dönemindeki Girişimleri” – “Dağlık Karabağ Üzerine Yazılar”, Çağaloğlu, İstanbul, 2014. s.133-138.
 • “Erməni dövləti”  yaratmaq siyasətinin acı nəticələri: 1918-1920-ci illərdə Naxçıvan bölgəsində ermənilərin türk-müsəlman əhalisinə qarşi törətdikləri soyqirimlari” (BOA-nın sənədləri əsasında), s.214-160. / Naxçıvan qədimdən günümüzə qədər (Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu). Bakı, 2014.
 • “XVIII. Asrda Çarlık Rusyasının Azerbaycan Topraklarında Ermeni Devleti Kurma Polıtıkası” – “Yenı Türkıye”, Ankara, 60/2014. s. 1-27.
 • “1918-1920-ci illərdə Azərbaycan, Şərqi Anadolu və İranda ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşi törətdikləri soyqirimlari yeni arxiv sənədlərində” / AMEA Tarix İnstitutu “Elmi Əsərlər” “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşi soyqirimlari (1914-1920-ci illər)” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi Buraxılış.  N:52,53,54,55/ Bakı, 2015, s.97-106.
 • “Karabağ Topraklarında Ermeni Devleti kurulması Faaliyyetlerinin ilk Amilleri” –Azerbaycan ve Dağlık Karabağ Üzerine Analizler “, Çağaloğlu, İstanbul, 2015. s.141-151.
 • “Alman Arşiv Belgelerinde Kafkas İslam Ordusu’nun Bakü’yü Kurtarma Uğruna Mücadelesi” / “100. Yılında I. Dünya Savaşı” Uluslararası Sempozyumu”. 03-05 kasım 2014, Budapeşt. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi Buraxılış. Ankara, 2015, s.977-994.
 • “XVIII. Asrda Çarlık Rusyasının Azerbaycan Topraklarında Ermeni Devleti Kurma Polıtıkası” – “Yenı Türkıye”, (Kafkaslar özel saysı-VIII) Ankara, №77, Temmuz-Aralık, 2015. s. 50-76.
 • “İrevan Hanlığının Çarlık Rusyası Tarafından İşğalinde Ermeni Amili” – “Yenı Türkıye”, (Kafkaslar özel saysı-VIII) Ankara, №78 Temmuz-Aralık, 2015. s. 680-689.
 • “Ermeni Devleti Kurma Politikasının Acı Sonucu: Doğu Anadolu, Nahçıvan ve İrevan Bölgelerinde Ermenilerin Türk-Müslüman Nüfusa Karşı Yaptıkları Mezalimler” – 25-27 sentyabr 2014 tarixində Ərzurumda keçirilən “100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşında Kafkas (Doğu) Cephesi. Uluslararası Sempozyumu”nun materialları. Ankara, 2015, s. 795-814.
 • Ermənilərin Osmanlı imperiyasından Şimali Azərbaycan torpaqlarına məqsədyönlü şəkildə köçürülməsi (yeni qaynaqlar işığında) // Geo-Strategiya (Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal), №06(30) noyabr-dekabr, Bakı: 2015, s.26-31.
 • Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirilməsinə dair  / Journal of Kavkaz Unversity – History Lawand Political Siences, Bakı, 2015, s.3-14.
 • Ermənilərin İrandan Şimali Azərbaycan torpaqlarına məqsədyönlü şəkildə köçürülməsi (yeni qaynaqlar işığında)  // Bakı Universitetinin Xəbərləri (humanitar elmlər seriyası), №03, Bakı, 2015. s.68-77.
 • “Çar Rusiyasının Şimali Azərbaycanda erməni dövləti yaratmaq siyasətinin mənbələrinə dair” // AMEA Milli Tarix Muzeyi – 2015.  Bakı, 2015, s.88-100.
 • “1918-1920-ci illərdə Azərbaycan, Şərqi Anadolu və İranda ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşi törətdikləri soyqirimlari yeni arxiv sənədlərində” / AMEA Tarix İnstitutu “Elmi Əsərlər” “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşi soyqirimlari (1914-1920-ci illər)” mövzusunda III beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi Buraxılış.  N:52,53,54,55/ Bakı, 2015, s.97-106.
 • II Yekaterinanın Cənubi Qafqaz siyasəti: ermənilər vasitə kimi.  / AMEA Xəbərlər. İctimai Elmlər Seriyası, Bakı 2016, №01. s.141-152.
 • Azərbaycanda və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımı alman arxiv sənədlərində” / AMEA Tarix İnstitutu “Elmi Əsərlər” “Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920-ci illər)” mövzusunda III beynəlxalq elmi konfransın materialları. Xüsusi Buraxılış.  N:56,57,58 // Bakı, 2016, s.540-546.(həmmüəllif)
 • Tarixdə erməni dövləti anlayışı və onun Azrbaycan torpaqlarında qurulması planına dair. // AMEA Xəbərlər. İctimai Elmlər Seriyası, Bakı 2016, №03, s.96-105.
 • Azərbaycan torpaqlarında erməni dövləti yaradılması məqsədilə tərtib olunan layihələr (XVIII əsrin I rübü). // Geo-Strategiya (Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal), №02(32) mart-aprel, Bakı: 2016, s.23-27.
 • Osmanlı Arşiv Belgelerine göre  Ermenilerin Türk-Müslüman Ahaliyə Yaptığı Soykırım // Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu. Xüsusi Buraxılış.   Ankara, 2016, s.1279-1288.
Paylaş: