AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

HÜSEYNOVA LEYLA ƏHLİMAN QIZI

HÜSEYNOVA LEYLA ƏHLİMAN QIZI

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - Ümummilli Lider Heydər Əliyev irsinin tədqiqatçısı.

Leyla Əhliman qızı Hüseynova (Nəsirova) 13 aprel, 1974-сü il tarixində Bakı şəhərində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirib. 

О, 1996-cı ildən təyinatla Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 135 saylı məktəbdə tarix müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətə başlayıb. 

L.Hüseynova elmi fəaliyyətə 2010-cu ildən AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İnstitutunun “Əliyevşünaslıq” şöbəsində elmi işçi olaraq başlayıb.
“Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri (müstəqillik dövrü)” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. Eyni adlı monoqrafiyası 2011-ci ildə çap edilmiş və AMEA-nın 2012-ci il hesabatında “ən mühüm elmi nəticələr əldə etmiş kitablar” siyahısına daxil edilmişdir.

Leyla Hüseynova 2013-cü ildə “XXI əsrin ziyalısı” fəxri mükafatına layiq görülmüşdür. 2018-ci ildə dos. L.Hüseynova  “Avropa Nəşr Mətbuat Evi”  tərəfindən “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” qızıl medalı ilə təltif olunub.

Dos. L.Hüseynova ölkənin təhsil siyasətinin həyata keçirilməsində yaxından iştirak edir. Akademik Yaqub Mahmudovun rəhbərliyi ilə orta ümumtəhsil məktəbləri üçün tarix dərslikləri və metodik vəsaitlərin hazırlanmasında səy göstərir. 2010-cu ildə “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibi olub. 2013-cü ildə “Qabaqcıl təhsil işçisi” nişanı ilə təltif edilib. 2015-ci ildə online-intellektual resurslar hazırladığıma görə Təhsil Naziri tərəfindən təşəkkürnamə ilə təltif edilib. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində Tarix fənni üzrə elmi-metodiki şuranın üzvü olmuşdur. Eyni zamanda, Milli Kurikulum işçi qrupunun üzvüdür. Xarici ölkələrdə pedaqoji təcrübə keçmişdir (Türkiyə, Fransa,Almaniya). 15-ə yaxın dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifidir.
Hal-hazırda dos. L.Hüseynova AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu “Əliyevşünaslıq” şöbəsində  aparıcı elmi işçidir. Heydər Əliyevin irsinin araşdırılmasında və elmi kitabların hazırlanmasında yaxından iştirak edir. Ümummilli Lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş bir neçə fundamental əsərin həmmüəllifidir və xaricdə məqalələri çap olunub. Elmi konfranslarda Heydər Əliyev irsinin və Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin siyasətinə dair tezis və məqalələrlə iştirak edir.  
Hal-hazırda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

Təltifləri

 • 2009-cu ildə EduSoft tədris mərkəzində İKT sertifikatı;

 • 2009-cu ildə AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda İKT sertifikatı;

 • 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibi mükafatı;[1]

 • 2011-ci ildə Türkiyənin Ankara şəhərində “Öğretim Materyallerini Gelişdirme, İnceleme Merkezi Müdürlüğü”ndə təcrübə;

 • 2012-ci ildə “UNİKAL-1”MMC,“Öyrədənlərin öyrədəni” sertifikatı;

 • 2013-cü ildə “XXI əsrin ziyalısı” fəxri mükafatı;

 • 2013-cü ildə “Qabaqcıl təhsil işçisi” nişanı;

 • 2015-ci ildə online-intellektual resurslar hazırladığına görə Təhsil Naziri tərəfindən təşəkkürnamə;

 • 2015-ci ildə ADA Universitetində “Təhsildə 4 “K” bacarıqları: səriştəyə əsaslanan XXI əsr təhsili və müəllimin peşəkar inkişafı” sertifikatı;

 • 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Yeni təhsil proqramı (kurikulumu) sertifikatı;

 • 2018-ci ildə “Avropa Nəşr Mətbuat Evi” tərəfindən “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” qızıl medalı;

 • 2018-ci ildə AMİM tərəfindən təşkil edilmiş “Planlaşma və dərsə hazırlıq” sertifikatı.

Əsərləri

Kitabları

 1. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri (müstəqillik dövrü). Monoqrafiya / Bakı, «Təhsil», 2011, 216 səh.

 2. Azərbaycan tarixi-5. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2012, 208 səh. Həmmüəllif.

 3. Azərbaycan tarixi-5. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, “Təhsil”, 2012, 208 səh. Həmmüəllif.

 4. Azərbaycan tarixi-7. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2014, 208 səh. Həmmüəllif.

 5. Azərbaycan tarixi-7. Müəllim üçün metodik vəsait // Bakı, “Təhsil”, 2014, 208 səh. Həmmüəllif.

 6. История Азербайджана - 7. Учебник // Баку, «Тахсил», 2014, 208 с., со-автор.

 7. История Азербайджана - 7. Учебные пособия для учителей // Баку, «Тахсил», 2014, 208 с., со-автор.

 8. Ümumi tarix-7. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2014, 208 səh. Həmmüəllif.

 9. Ümumi tarix-7. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, “Təhsil”, 2014, 208 səh. Həmmüəllif.

 10. Общая история - 7. Учебник // Баку, «Тахсил», 2014, 208 с., со-автор.

 11. Общая история - 7. Учебные пособия для учителей // Баку, «Тахсил», 2014, 208 с., со-автор.

 12. Azərbaycan tarixi-8. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2015, 208 səh. Həmmüəllif.

 13. Azərbaycan tarixi-8. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, “Təhsil”, 2015, 208 səh. Həmmüəllif.

 14. История Азербайджана - 8. Учебник // Баку, «Тахсил», 2015, 208 с., со-автор.

 15. История Азербайджана - 8. Учебные пособия для учителей // Баку, «Тахсил», 2015, 208 с., со-автор.

 16. Azərbaycan tarixi-9. Dərslik // Bakı, Şərq-Qərb, 2016, 208 səh. Həmmüəllif.

 17. Azərbaycan tarixi-9. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, Şərq-Qərb, 2016, 208 səh. Həmmüəllif.

 18. История Азербайджана - 9. Учебник // Баку, «Шарг-Гарб», 2016, 208 с., со-автор.

 19. История Азербайджана - 9. Учебные пособия для учителей // Баку, «Шарг-Гарб », 2016, 208 с., со-автор.

 20. Azərbaycan tarixi-7. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2018, 208 səh. Həmmüəllif.

 21. Azərbaycan tarixi-7. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, “Təhsil”, 2018, 208 səh. Həmmüəllif.

 22. История Азербайджана - 7. Учебник // Баку, «Тахсил», 2018, 208 с., со-автор.

 23. История Азербайджана - 7. Учебные пособия для учителей // Баку, «Тахсил», 2018, 208 с., со-автор.

 24. Ümumi tarix-7. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2018, 208 səh. Həmmüəllif.

 25. Ümumi tarix-7. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, “Təhsil”, 2018, 208 səh. Həmmüəllif.

 26. Общая история - 7. Учебник // Баку, «Тахсил», 2018, 208 с., со-автор.

 27. Общая история - 7. Учебные пособия для учителей // Баку, «Тахсил», 2018, 208 с., со-автор.

 28. Azərbaycan tarixi-8. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2019, 208 səh. Həmmüəllif.

 29. Azərbaycan tarixi-8. Müəllim üçün metodik vəsait. // Bakı, “Təhsil”, 2019, 208 səh. Həmmüəllif.

 30. История Азербайджана - 8. Учебник // Баку, «Тахсил», 2019, 208 с., со-автор.

 31. История Азербайджана - 8. Учебные пособия для учителей // Баку, «Тахсил», 2019, 208 с., со-автор.

 32. Ümumi tarix-8. Dərslik // Bakı, “Təhsil”, 2019, 208 səh. Həmmüəllif.

 33. Общая история - 8. Учебник // Баку, «Тахсил», 2019, 208 с., со-автор.

Məqalələri

 1. Heydər Əliyev irsində azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası məsələləri. Elmi məqalə // Elmi əsərlər, AMEA Tarix İnstitutu, 34-35-ci cild, Bakı, 2010, səh.229-237.

 2. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinə münasibət məsələləri. Elmi məqalə // Elmi əsərlər, AMEA Tarix İnstitutu, 36-37-ci cild, Bakı, 2011, səh. 184-196.

 3. Oтношение в наследии Гейдара Алиева к вопросу геноцида и депортации азербайджанцев из родных земель. Научная статья // Гилея (Научный вестник). Украинская Академия Наук, Киев,2013, Выпуск 68, №1, стр. 182-187.

 4. Heydər Əliyev irsində Azərbaycanın XX əsr tarixinin dövrləşdirilməsi məsələsi. Elmi məqalə // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal, Bakı, 2013, №1, səh. 147-153.

 5. Heydər Əliyev irsində Naxçıvan tarixi məsələləri. Elmi məqalə // Naxçıvan: ilkin şəhər və duzdağ (27-28 iyul 2012-ci ildə keçirilmiş beynəlxlaq simpoziumun materialları). Naxçıvan, «Əcəmi», 2013, səh. 67-74.

 6. Вопросы истории Азербайджана в обращении Гейдара Алиева к народу в связи с наступлением нового века и третьего тысячелетия. Научная

 7. статья // Кавказ и Мир. Международный научный журнал. Тбилиси, 2014, Выпуск №18, стр. 110-118

 8. Heydər Əliyevin irsində Azərbaycan tarixinə yeni baxış. Elmi məqalə // “Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” mövzusunda 3-5 may 2016-cı ildə keçirilmiş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, BSU, 2016, səh. 385-387.

 9. Tarix dərslərində qiymətləndirmənin səmərəli təşkili məsələləri. Elmi-metodiki məqalə // “Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi: məzmun və vasitələrin yaradılması problemləri” mövzusunda 25 iyun 2016-cı ildə keçirilmiş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, ARTPİ, 2016, səh.151-152.

 10. Siyasi və hüquqi islahatlar //Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016). 2-ci cild. İlham Əliyev dövrü. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliiyi, 2016.-716 səh. Səhifə 31.

 11. Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması sahəsində tədbirlər // Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016). 2-ci cild. İlham Əliyev dövrü. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliiyi, 2016.-716 səh. S.256.

 12. Fondun milli mənəvi dəyərlərin təbliği sahəsində fəaliyyəti // Azərbaycan Respublikasının tarixi (2003-2016). 2-ci cild. İlham Əliyev dövrü. Bakı: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliiyi, 2016.-716 səh. Səh. 529.

 13. Heydər Əliyev və Azərbaycanın xarici siyasətində Xəzər amili // Tezis Sumqayıt Dövlət Universitetinin təşkili ilə “Müstəqillik illərində Azərbaycanın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni inkişafı” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 13-14 oktyabr 2016-cı il. Sumqayıt, 2016. səh.54-55

 14. Dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixi məsələlərinin tərkib hissəsi kimi // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. (Elmi-nəzəri toplu). V buraxılış. Bakı, 2017, səh.112.

 15. Əsl liderliyin nümunəsi // Azərbaycan qəzeti, Bakı, 14 iyun 2017, səh.6.

 16. Azərbaycan tarixinin tədrisi: dünən və bu gün // Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik. (Elmi-nəzəri toplu). VI buraxılış. Bakı, 2018, səh. 189.

 17. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məsələləri // Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika. BDU-da AXC-nin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, səh. 284.

 18. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan tarixi məsələləri// Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin təşkilatçılığı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş “Milli-mənəvi dəyərlər: ənənə və müasirlik” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, səh. 231.

 19. Heydər Əliyev irsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti məsələləri //Tarix İnstitutunun təşkil etdiyi “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-Azərbaycan Dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, səh. 213.

 20. Heydər Əliyev irsində AXC-nin dövlət xadimlərinə münasibət məsələləri //Tarix İnstitutunun təşkil etdiyi “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-Azərbaycan Dövlətçilik tarixinin parlaq səhifəsi” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 2018, səh.318.

Paylaş: