AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MUSTAFAYEV ƏDALƏT XANKİŞİ OĞLU

MUSTAFAYEV ƏDALƏT XANKİŞİ OĞLU

Tarixçi

Böyük elmi işçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

Mustafayev Ədalət Xankişi oğlu 1968-ci il martın 1-də keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ağdərə  (Mardakert) rayonunun İmarət-Qərvənd kəndində anadan olmuşdur.1975-ci il İmarət-Qərvənd kənd orta məktəbində 1-ci sinfə gedərək 1985-ci ildə həmin məktəbin 10-cu sinfini bitirmişdir. 1986-1988-ci illərdə Sovet ordusunda hərbi xidmət keçmişdir.1990-cı il Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakultəsinə (qiyabi) daxil olmuş, 1996-cı ildə oranı bitirmişdir. Müəllimlik fəaliyyəti Ağdərə,Tərtər, İsmayıllı rayonlarında davam etmişdir. İsmayıllı rayonu Kəlbənd kənd orta məktəbində təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini vəzifəsində fəaliyyət göstərmişdir. 2003-cü ildən AMEA-nın A.A.Bakıxanox adına Tarix İnstitutunun “Qarabağ tarixi” şöbəsində baş laborant kimi fəaliyyətə başlamış, kiçik elmi işçi, elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. Bir müddət  “Azərbaycan-Rusiya əlaqələri tarixi” şöbəsində elmi fəaliyyətini davam etdirmişdir. Böyük elmi işçi, tarix üzrə fəlsəfə doktorudur. Müdafiə etdiyi mövzu “Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Rusiya Federasiyasının mövqeyi (1988-2005-ci illər)” adlı dissertasiya işi olmuşdur.18 elmi məqaləsi vardır. Ailəlidir, üç övladı var.

Məqalələri: 

 1. I Pyotr və Qafqazın xristian əhalisi // Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi xəbərləri. - №2. - Bakı: 2004. - s.341-343.
 2. Erməni dövlətinin yaranmasında Rusiya amili // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu. Elmi axtarışlar. XIX. - Bakı: Səda, 2006. - s. 184
 3. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanması və Rusiyanın anti-Azərbaycan siyasəti // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: VI elmi-əməli konfransın materialları - Bakı: QAT, 2007. - s. 73-75
 4. Rusiya və Qərb dövlətlərinin “Dağlıq Qarabağ problemi”nə yanaşma tərzi // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: V ümumrespublika elmi-əməli konfransın materialları - Bakı: QAT, 2006. - s. 38-41
 5. Erməni seperatizmi və onların himayədarları // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: VII elmi-əməli konfransın materialları - Bakı: QAT, 2008. - s. 115-121
 6. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə baxış // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: VIII elmi-əməli konfransın materialları. - Bakı: QAT, 2009. - s. 44-49
 7. Взгляд на Гарабахский конфликт // Карабах вчера, сегодня и завтра. – ч.II. – Баку: QAT, 2009. - с.4-9
 8. XX əsrin 90-cı illərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Rusiyanın mövqeyi // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: IX elmi-əməli konfransın materialları - Bakı: QAT, 2010. - s. 43-48
 9. Армянский сепаратизм и его покровители // Карабах вчера, сегодня и завтра. – ч.II. – Баку: QAT, 2009. - с.4-9
 10. Armenian separatism and its supporters // Garabagh yesterday, today and tomorrow: proceedings of the conferences. Second volume. - Baku: QAT, 2009. - p. 4-8.
 11. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə Rusiya hakim dairələrinin münasibətinə dair // “Gənc Alimlərin I Elm Festivalı” çərçivəsində keçirilmiş elmi konfransların materialları. - Bakı: 2011. - s. 484-487.
 12. Tarixi yalan və Qarabağ faciəsi // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: 10-cu elmi-əməli konfransın materialları. - Bakı: QAT, 2011. –s.65-70
 13. 1991-ci il “dövlət çevrilişi”nin milli münaqişələrə təsiri // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər. - 41-43-cü cild. - Bakı: “Turxan” NPB MMC, 2012. - s. 227-234.
 14. Ermənilərin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində törətdikləri kütləvi qırğınlar: Xocalı soyqırımı // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər. - №52-55. - Bakı: “Turxan” NPB MMC, 2015. - s. 281-286.
 15. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Rusiya Federasiyasının mövqeyi // Tarix, insan və cəmiyyət. - №2 (15). - Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2016. - s. 5-15.
 16. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində “Halqa” əməliyyatının rolu və mahiyyəti // Geostrategiya. - №5 (41). – Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2016. - s. 67-70.
 17. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilkin mərhələsi: geosiyasi maraqlar sistemində elmi-nəzəri baxış // Geostrategiya. - №4 (34). – Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 2017. - s. 21-25.
 18. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xəzər probleminin həllində Rusiya Federasiyasının mövqeyinə dair // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər. - 60-cı cild. - Bakı: “Turxan” NPB MMC, 2016. – s. 158-169.
 19. Региональные конфликты в СССР и искусственно созданный Нагорно-Карабахский конфликт // Кавказ и Мир. Международный научный журнал. - №22. - Тбилиси: 2017. - c. 49-55.
 20. Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi təcavüzü və soyqırımı siyasəti // Elmi Əsərlər. - № 64-66. - Bakı: “Turxan” NPB MMC, 2016. – s. 360-364.
 21. К Нагорно-Карабахскому и другим искусственно созданным региональным конфликтам в СССР // Гилея: научный вестник. – Вып. 129 (№2). – Киев: Изд. «Гилея», 2018. – с. 117-120
Paylaş: