AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ŞƏRİFOV ŞAHLAR ŞAHBAZ OĞLU

ŞƏRİFOV ŞAHLAR ŞAHBAZ OĞLU

Tarixçi

İlahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsində aparıcı elmi işçisi.

Şahlar Şahbaz oğlu Şərifov 23 sentyabr 1981-ci ildə Salyan rayonunda anadan olub.

1988-1999-ci illərdə Salyan rayonunda Məhərrəm Dadaşov adına Kürqaraqaşlı kənd orta məktəbdə təhsil alıb.

1999-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsinə daxil olmuş, 2004-cü ildə həmin ali təhsil müəssisəsini ilahiyyatçı və ərəb dili müəllimi ixtisası üzrə bitirib.

2004-cü ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun 21.00.01 “Dinşünaslıq” ixtisası üzrə aspiranturasına qəbul olunub. 2009-cu ildə “Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi və onun “Kitabul-bəyan fit-təfsiril Quran” adlı dissertasiya işini müdafiə edərək ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.

2006-2019-cu illərdə Bakı İslam Universitetində “İslam tarixi” fənnini tədris edərək baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

2015-2017-ci illədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsinin-böyük elmi işçisi vəzifəsində çalışmışdır.

2018-ci ilin 5 yanvar tarixindən bu günə kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın orta əsrlər tarixi” şöbəsində aparıcı elmi işçisi vəzifəsində çalışır.

2019-cu ildə dosentlik dərəcəsi alıb.

Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda tarix üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsini almaq üçün “Raşidi xəlifələri dövründə xilafətin Azərbaycan siyasəti” adlı doktorluq mövzusu üzərində tədqiqatla məşğuldur.

2 kitab, 1 monoqrafiya və 80 məqalə müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

Kitab:

1. İslam tarixi. Nurlar nəşriyyatı, Bakı-2013; ikinci nəşr, Elm və təhsil nəşriyyatı, Bakı-2017, 640 s.

2. Qurani-Kərimdə və Hədisi-şəriflərdə Qiyamətin təfsiri. Elm və təhsil nəşriyyatı, Bakı-2016, 296 s.

Monoqrafiya:

1. Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi və onun Kitabul-bəyan fit-təfsiril Quran əsəri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası M.Fuzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun Elmi Şurasının 19 yanvar 2018-ci il tarixli 1 saylı iclasının qərarı ilə cap olunub. Elm və təhsil nəşriyyatı, Bakı-2018, 168 s.

Məqalələri

 1. Şeyxülislam Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvinin ictimai fəaliyyəti və şəxsiyyəti haqqında // AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları. İyun 2006-cı il. II hissə. Bakı: Elm, 2006. – s.245-248.
 2. Şeyxülislam Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi və onun “Kitabul-bəyan fi təfsiril-Quran” əsəri haqqında // Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri/X Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı: Nurlan, 2006. – s.352-358.
 3.  “Kitabul-bəyan fi təfsiril-Quran” əsərinin qaynaqları // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 6 (60). Bakı: 2007. – s.237-242.
 4.  Şeyxülislam Axund Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvi şiə alimi kimi // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 4 (64), Bakı: 2008. – s.239-242.
 5.  Şeyxülislam Axund Məhəmmədhəsən Mövlazdənin elmi yaradıcılığı // Filologiya məsələləri, № 3, Bakı: 2008. – s.243-254.
 6.  Şeyxülislam Axund Məhəmmədhəsən Mövlazdə Şəkəvinin “Kitabul-bəyan fi təfsiril-Quran” əsərinin öyrənilməsinin nəticələri // Filologiya məsələləri, № 4, Bakı: 2008. – s.402-411.
 7.  Şeyxülislam Axund Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvinin “Kitabul-bəyan fi təfsiril-Quran” əsərində müqəttəə hərflərin təfsiri // Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 5 (65), Bakı: 2008. – s.231-233.
 8.  The sources of the work “Kitabul-beyan fi Tafsiril-Kuran” by Sheykhulislam Mahammadhasan Movlazade Shakavi. Актуалъные проблемы гуманитарных и естественных наук № 12, 2009 декабрь, Rusiya. – s.128-132.
 9. “Təfsir tarixi və “Kitabul-bəyan fi təfsiril-Quran” əsərinə dair” // Dövlət və Din ictimai fikir toplusu, May-İyun, 2011. - s.129-140.
 10.  On bir ayın soltanı // QMİ, Haqqın nuru, № 30-31 (72-73) 29 iyul-4 avqust, 5-11 avqust, 2011-ci il. – s.4.
 11.  İbrahim Zöhrab oğlu Quliyevin “Hədisi-şəriflərdə müqəddəs şəhərlərin tarixi” adlı kitabına elmi məsləhətçi olmuşam. Nurlar nəşriyyatı, Bakı-2012. – 400 s.
 12.  Əhli-beyt məfhumu // Hikmət elmi-ədəbi publisistik jurnal, № 2 (22) 2012. – s.50-52.
 13.  Şeyxülislam Məhəmmədhəsən Mövlazadə Şəkəvinin mühiti, həyatı və fəaliyyəti // Bakı İslam Universiteti, Elmi məcmuə, № 07-2012. – s.149-167.
 14.  Qüds davasının İslamdakı yeri və önəmi // http://ru.azadinform.az/news/a-60994.html, 2013.
 15.  Hacı Fuad Nurullahın “Azərbaycanda İslam və onun etiqad əsasları” adlı kitabına elmi məsləhətçi olmuşam. Nurlar nəşriyyatı, Bakı-2013. – 400 s.
 16.  İmam Hüseynin (ə) islahatı // Bakı İslam Universiteti, Elmi məcmuə, № 08-2013. – s.98-113.
 17.  “Adəm” sözünün mənası və Həzrət Adəmin (ə) yaradılış mərhələləri // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 29 (215)/8-14 avqust 2013-cü il. – s.8.
 18.  Batiniyyə firqəsi // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 30 (216)/15-21 avqust 2013-cü il. – s.7.
 19.  Həzrət Adəmin (ə) qissəsində bəzi ibrətlər // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 34 (220)/12-18sentyabr 2013-cü il. – s.15.
 20.  Səfiəddin İshaq Ərdəbili // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 37 (223)/3-9oktyabr 2013-cü il. – s.14.
 21.  Müsəlmanların ixtilafa düşmələrinin səbəbləri // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 39 (225)/24-30 oktyabr 2013-cü il. – s.14.
 22.  Nəsranilər kimdir? // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 46 (232)/ 12-18 dekabr 2013-cü il. – s.14.
 23.  Əhli-kitab // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 47 (233)/19-25 dekabr 2013-cü il. – s.9.
 24.  Əbu Səid əl-Xudri // QMİ, Haqqın nuru, № 22 (167) 14-20 iyun, 2013-cü il. – s.5.
 25.  Cabir ibn Abdullah Ənsari // QMİ, Haqqın nuru, № 23 (168) 21-27 iyun, 2013-cü il. – s.5.
 26.  Uhud şəhidi // QMİ, Haqqın nuru, № 26 (171) 12-18 iyul, 2013-cü il. – s.5.
 27.  Uhud şəhidi // QMİ, Haqqın nuru, № 26 (171) 12-18 iyul, 2013-cü il. – s.5.
 28.  İnsanların küfr etdiyi zaman ilk iman gətirən // QMİ, Haqqın nuru, № 27 (172) 19-25 iyul, 2013-cü il. – s.5.
 29.  Abdullah ibn Rəvaha // QMİ, Haqqın nuru, № 20 (165) 31 may-06 iyun, 2013-cü il. – s.5.
 30.  “Azərbaycanın görkəmli din xadimləri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə biblioqrafik göstərici” adlı kitabın tərtibçisiyəm. – Nurlar nəşriyyatı, Bakı-2014, 345 s.
 31.  Hacı Fuad Nurullahın “Şeyxülislamlıq zirvəsi: Hacı Allahşükür Paşazadə” adlı kitabının redaktoru olmuşam. – Nurlar nəşriyyatı, Bakı-2014. – 280 s.
 32.  Hacı Fuad Nurullahın “İmam Hüseyn (ə): şəhidlik məktəbinin ustadı” adlı kitabına elmi məsləhətçisi olmuşam. Nurlar nəşriyyatı, Bakı-2014, - 426 s.
 33.  Role of Azerbaijan tafsir science in the sources of the work “Kitabul-beyan fi tafsiril-Quran // Ukrayna-2014. – s.77-80.
 34.  Peyğəmbərin (s) dəvət metodu // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 03 (237)/ 23-29yanvar 2014-cü il. – s.15.
 35.  Zülqərneyn kimdir? // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 04 (238)/30-5 fevral 2014-cü il. – s.6.
 36.  Məşşailik cərəyanı // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 06 (239)/13-19fevral 2014-cü il. – s.11.
 37.  Mürciə firqəsi // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 10 (243)/13 mart-2 aprel 2014-cü il. – s.7.
 38.  Agahlıq qəflətdən uzaqlaşdırır // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 21 (254)/19-25iyun 2014-cü il. – 10.
 39.  Sabiilik təktanrılı, yoxsa batil din? // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 24 (257)/10-16 iyul 2014-cü il. – s.14.
 40.  Nə məcburuq, nə də ixtiyar sahibi // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 33 (266)/11-17 sentyabr 2014-cü il. – s.11.
 41.  Qadiyanilik // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 38 (271)/16-22 oktyabr 2014-cü il. – s.12.
 42.  Qurani-Kərim: dünəndən bu günə // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 40 (273)/30 oktyabr-5 noyabr 2014-cü il. – s.9.
 43.  Nicat birlikdədir // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 41 (274)/6-12noyabr 2014-cü il. – s.7.
 44.  Yezidiyyə // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 44 (277)/27 noyabr-3dekabr 2014-cü il. – s.12.
 45.  Zahirilik // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 45 (278)/4-10dekabr 2014-cü il. – s.12.
 46.  Dürzilik // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 46 (279)/11-17dekabr 2014-cü il. – s.13.
 47.  Kərramiyyə firqəsi // DQİDK, Cəmiyyət və Din, № 48 (281)/25-31 dekabr 2014-cü il. – s.11.
 48.  Cəfər ibn Əbu Talib // QMİ, Haqqın nuru, № 28-29 (223-224) 25-31 iyul, 01-07 avqust 2014-cü il. – s.6.
 49.  Ümmü Sələmə // QMİ, Haqqın nuru, № 48-49 (193-194) 13-19, 20-26 dekabr, 2014-cü il. – s.5.
 50.  Qureyşin mömini Əbu Talib // QMİ, Haqqın nuru, № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 (231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238) 19-25 sentyabr, 26 sentyabr-02 oktyabr, 03-09 oktyabr, 10-16, oktyabr, 17-23 oktyabr, 24-30 oktyabr, 31 oktyabr-06 noyabr, 07-13 noyabr, 2014-cü il – s.5.
 51.  Qurani-Kərim və Peyğəmbər Sünnəsində İmamət // Bakı İslam Universiteti, Elmi məcmuə, № 09-2014. – s.291-305.
 52.  BDU-nin dissertantı Quliyeva Nüşabə Yavər qızının 5503.02 – Vətən tarixi ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “XX əsrdə Şimali Azərbaycanda İslam təhsili” adlı dissertasiya işinə opponent olmuşam. – Bakı-2015.
 53.  Küfrə aparan günahlar // Dövlət və Din ictimai fikir toplusu, № 02 (31) fevral-2015. - s.76-83.
 54.  Peyğəmbərlərin hicrət səbəbləri // Dövlət və Din ictimai fikir toplusu, № 08 (37) dekabr-2015. – s. s.97-108.
 55.  Hacı Fuad Nurullahın “İmam Əli (ə): insanlıq məktəbinin ustadı” adlı kitabına elmi məsləhətçi olmuşam. Nurlar nəşriyyatı, Bakı-2015. – 545 s.
 56.  Əmmar ibn Yasir // QMİ, Haqqın nuru, № 05 (250) 13-19 fevral, 2015-ci il. – s.3-4.
 57.  Zalıma qarşı məzlumla birlikdə // QMİ, Haqqın nuru, № 23 (268) 26 iyun-02 iyul, 2015-ci il. – s.6.
 58.  Xəlifə Ömər ibn Xəttabın dövründə fəthlər // Bakı İslam Universiteti, Elmi məcmuə, № 10-2015. – s.183-193.
 59.  Xəlifə Ömər ibn Xəttabın dövründə Azərbaycanın geostrateji və geosiyasi əhəmiyyəti və fəthi // Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları, II hissə, 5-7 may 2015-ci il, Bakı, Azərbaycan. – s.426-429.
 60.  Xəlifə Ömər tərəfindən valilərin və digər vəzifəli şəxslərin hesaba çəkilməsi // Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri, AMEA-nın 70, Əlyazmalar İnstitutunun 65 illik yubileyinə həsr olunmuş XIV Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 22-24 may, 2015. – s.165-168.
 61.  Ömər ibn Xəttabın xilafəti dövründə Sasanilərə qarşı döyüşlər // DQİDK, Dövlət və Din ictimai fikir toplusu, № 09 (38) sentyabr-2015. – s.79-85.
 62.  Ömər ibn Xəttabın xilafəti dövründə Bizansa qarşı döyüşlər // DQİDK, Dövlət və Din ictimai fikir toplusu, № 11 (40) noyabr-2015. – s.91-97.
 63.  Azərbaycan Respublikasında tarixi-dini abidələrin qorunması və bərpasında Heydər Əliyevin rolu // AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu, “Qafqazda mədəni-dini irsin qorunması” mövzusunda beynəlxalq konfrans, Bakı: 2015. – s.131-140.
 64.  İslam maarifçiliyində İmam Əlinin (ə) rolu // AMEA, QMİ, “İslam maarifçiliyi və müasir dövr” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı: 2015, 16-17 aprel. – s.152-159.
 65.  Hacı Fuad Nurallahın “Fatimeyi-Zəhra (s.ə)... həya və ismət məktəbi” adlı kitabının elmi redaktoru olmuşam. – Nurlar nəşriyyatı, Bakı-2016. 224 s.
 66.  Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı Quliyev İbrahim Zöhrab oğlunun “Əllamə Məhəmməd Bağır Məclisi və onun “Biharül-ənvar” əsəri  (7213. 01- “Dinşünaslıq”) mövzusunda fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alması üçün təqdim etdiyi dissertasiya işində rəyçi olmuşam. Bakı-2016.
 67.  Musa” kəlməsinin anlamı // QMİ, Haqqın nuru, № 02 (296) 15-21 yanvar, 2016-cı il. – s.6.
 68.  Xəlifə Ömər ibn Xəttabın xilafəti dövründə qarnizon şəhərlərin salınması // Geostrategiya, Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal, № 03 (33) may-iyun 2016. – s.43-45.
 69.  Абу Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад ибн Юсуф аль-Хорезми // Dağıstan, 2-4 may, 2016. – s.720-725.
 70.  Ərəblərin xəlifə Ömər dövründə Azərbaycana hərbi yürüşləri // Geostrategiya, Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal, № 05 (35) sentyabr-oktyabr 2016. – s.12-16.
 71.  Xəlifə Ömərin Ədliyyəyə bağlı prinsipləri // AMEA Tarix İnstitutu, Elmi əsərlər, 59-cu cild, Bakı-2016. – s.3-13.
 72.  Naxçıvan şəhəri və onun xilafət tərəfindən fəthi // Geostrategiya, Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal, №03 (39) May-İyun 2017. – s.32-35.
 73.  Gəncə İmamzadə ziyarətgahı haqqında // BİU, Elmi axtarışlar elmi məqalələr toplusu, №1 Bakı-2017. – s.203-209.
 74.  Ərəblərin Xəlifə Osman dövründə Azərbaycana hərbi yürüşləri // Tarix və onun problemləri, №3 Bakı-2017. – s.17-22.
 75.  Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı Nurullayev Fuad İzzət oğlunun “Akademik Vasim Məmmədəliyevin elmi-dini fəaliyyəti” əsəri  (7213. 01- “Dinşünaslıq”) mövzusunda fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alması üçün təqdim etdiyi dissertasiya işində rəyçi olmuşam. Bakı-2017.
 76.  Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı Qafarov Əlirza Ağakərim oğlunun “Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin elmi-ictimai fəaliyyəti” əsəri  (7213. 01- “Dinşünaslıq”) mövzusunda fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alması üçün təqdim etdiyi dissertasiya işində opponent olmuşam. Bakı-2018.
 77.  Şimali Afrikada ilk ərəb fəthləri // QMİ, Bakı İslam Universiteti, №2 Bakı-2018. – s.155-161.
 78.  Azərbaycanda dinin inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin rolu // BİU, Elmi məcmuə № 13-2018. – s.87-99.
 79.  Bərdə şəhərinin Xilafət tərəfindən fəthi // ADPU Tarix, İnsan və Cəmiyyət jurnalı, № 2 (21), Bakı-2018. – s.89-99.
 80.  Raşidi xəlifələri dövründə Bizans-Ərəb müharibələri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Gəncə Dövlət Universitet, Elmi xəbərlər jurnalı, № 2, Gəncə-2018. – s.310-315.
 81.  Raşidilər dövründə Azərbaycanda idarəetmə üsulu // Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi. Lənkəran Dövlət Universiteti, Elmi xəbərlər, №1, Lənkəran-2018. – s.176-181.
 82.  Raşidilər dövründə Sasanilərə qarşı baş verən döyüşlər // Geostrategiya, Aylıq ictimai-siyasi, elmi-populyar jurnal, №05 (47) sentyabr-oktyabr 2018. – s.62-66.
 83.  Ərəb istilasından əvvəl Azərbaycanda vəziyyət // Strateji təhlil jurnalı, SAM. Say  3-4 (25-26). 2018. – s.333-345.
 84.  Orta əsr Ərəb mənbələrində Təbriz şəhəri // ADPU Tarix, İnsan və Cəmiyyət jurnalı, № 1 (24), Bakı-2019. – s.100-107.
 85.  Переселение арабов на терри­торию Азербайджана // «Вопросы истории» № 5, 2019, Адрес: Журнал «Вопросы истории». Селезнёвская улица, дом 11А, строение 2, 7-й этаж, офис 14, Москва, 127473, s.153-162.
 86.  Erkən Xilafət dövründə yaşamış azərbaycanlı alimlər (VII-X əsrlər) // ADPU Tarix, İnsan və Cəmiyyət jurnalı, № 2 (25), Bakı-2019, s. 60-70.
 87.  Ərəb mənbələrində Arran şəhəri Tiflis // Akademik Tarih ve Düşence Dergisi, 2019, İyun, 6 (2), s.1097-1111.
 88.  Raşidi xəlifəsi Əli ibn Əbu Talibin dövründə Azərbaycan // İslam Sivilizasiyası Qafqazda II Beynəlxalq Simpoziumunun materialları (tezislər). Bakı-2019, s. 350-351.
 89.  Azərbaycanın Xilafət tərəfindən fəthi və İslamın Azərbaycanda yayılması // Qərbi Kaspi Universiteti, Elmi xəbərlər jurnalı, № 1, Bakı-2019, s. 57-69.
Paylaş: