AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

İFTİXARİ ARAŞ HÜSEYN OĞLU

İFTİXARİ ARAŞ HÜSEYN OĞLU

Tarixçi

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Tarix İnstitutunun “Mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi.

Araş Hüseyn oğlu İftixari 1970-ci ildə Güney Azərbaycanın Binab şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur, azərbaycanlıdır, evlidir, ilk və orta məktəblərini Binab şəhərində başa çatdırmışdır. O, 1990-cı ildə Şəbüstər Universitetinin əkinçilik fakültəsinə daxil olmuş, 1994-cü ildə bakalavr pilləsini bitirmiş, 1999-cu ildə Kərəc Universitetinin siyasi elmlər fakültəsinin magistraturasına daxil olmuş və 2002-ci ildə magistratura pilləsini uğurla bitirmişdir.

A.H.İftixari 2003-cü ilin noyabrından AMEA-nın Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun “İran tarixi və iqtisadiyyatı” şöbəsinin qiyabi dissertantı olmuş və dissertant olduğu müddətdə o, Elmi Şuranın qərarı ilə təsdiq olunmuş “İran İslam Respublikasının Qafqaz siyasəti (1991-2005-ci illər)” adlı namizədlik dissertasiyası mövzusunun üzərində tədqiqat aparmış və 2010-cu il AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun nəzdində yaradılmış Müdafiə Şurasında müdafiə etmişdir. Dissertasiyasının əsas müddəaları və nəticələri onun çap etdirdiyi  məqalə və tezisində öz əksini tapmışdır.

A. Iftixarı 2017-ci ilin yanvar ayından Azərbaycan MEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix Institutunun əyani doktorantıdır. Həmçinin Tarix İnstitutunun “Mənbəşünaslıq və tarixşünaslıq” şöbəsinin aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışır.

Onun nəşr etdirdiyi məqalələrinin adları:

1- İİR-nın xarici siyasətinin formalaşmasında dini və ideoloji mənbələrin rolu.

2- İİR-nın xarici siyasətində taktiki dəyişmələr.

3- İran İslam Respublikası- Ermənistan siyasi münasibətləri (1991-2005).

4- İİR ilə Qafqaz ölkələri arasında təhlükəsizlik məsələləri.

5- Güney Azərbaycan milli-siyasi oyanış hərəkatı  və  onun  İran-Azərbaycan  münasibətlərinə ola biləcək  təsiri.

6- Xəzər münaqişəsi.

7- Ərzyabiye opozisyonhaye siyasi-ictimai dər cəvamee toseenəyafte (farsca) .   

 ارزیابی اپوزوسیونهای سیاسی-اجتماعی در جوامع توسعه  نیافته     

8- Bərrəsiye mohite əmniyyətiye monasebate İran-Qafqaz (farsca).   

  بررسی محیط امنیتی مناسبات ایران و قفقاز

9- Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının və dövlətçilik tarixinin saxtalaşdırılması faktı.

نگرشی بر تحریفات جغرافیای تاریخی و تاریخ دولتمداری آذربایجان

10- İİR-nın Qafqaz siyasətinin problemləri.(farsca).

چالشهای مهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز

11- Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin İran tarixşünaslığında əksi.

12- Müasir dövrdə İranın Azərbaycan siyasəti və Türkiyə Cümhuriyyəti.

Paylaş: