AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏLİYEVA MEHRİBAN FƏXRƏDDİN QIZI

ƏLİYEVA MEHRİBAN FƏXRƏDDİN QIZI

Tarixçi

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “AZƏRBAYCANIN TARİXİ COĞRAFİYASI VƏ DEMOQRAFİYASI ”  şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, dosent, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

 Mehriban Fəxrəddin qızı Əliyeva 31 yanvar 1982-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

 1989-1999-ci illərdə Bakı şəhərində 83 nömrəli liseydə  təhsil alıb.

 1999-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuş, 2003-cü ildə həmin ali təhsil müəssisəsini tarixçi ixtisası üzrə bitirib. 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin magistr pilləsinə daxil olub və 2005-ci ildə  bitirib.

 2006-cı ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun 5503.01 “Ümumi” ixtisası üzrə aspiranturasına qəbul olunub. 2010-cu ildə XX əsrdə  Azərbaycana qarşı erməni terrorizmi” adlı dissertasiya işini müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.

 2003-2014-cu illərdə Bakı Kompüter kollecində “Azərbaycan tarixi”, “Ümumi  tarix” fənnlərindən tədris edərək  müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

 2015-2016-ci illədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu “Qarabağ tarixi” şöbəsinin-böyük elmi işçisi vəzifəsində çalışmışdır.

 2017-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “

AZƏRBAYCANIN TARİXİ COĞRAFİYASI VƏ DEMOQRAFİYASI ”  şöbəsində aparıcı elmi işçisi vəzifəsində çalışır.

 2019-cu ildə dosentlik dərəcəsi alıb.

 Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda tarix üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsini almaq üçün “Daşnaksütyun partiyası və türk musəlman xalqlarına qarşı soyqırımları XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvələri” adlı doktorluq mövzusu üzərində tədqiqatla məşğuldur.

 1 monoqrafiya və 20 məqalə müəllifidir.

 Subaydır.

Monoqrafiya:

Армянский террор против азербайджанского народа в ХХ веке. Баку: Турхан, 2018. - 248 с.

Məqalələri

  1. Daşnaksütyun” partiyasının nizamələrində terror fəaliyyəti //Geo Strategiya, aylıq ictimai-siyasi,elmi-populyar jurnal.- 2016.- №04(34).- s.34-37
  2. Из истории возникновения «армянского вопроса» и его пропаганда» на страницах армянской газеты «Мшак»// Материалы международной научно-практической конференции.- Магас, 2016.- с. 23-27
  3. Партия «Дашнакцутюн», как главный организатор геноцида 1918 года в Карабахском регионе Азербайджана //Elmi əsərlər Azərbaycan və Xüsusi buraxılış. AMEA, Tarix İnstitutu.- 2016.- s.419-425
  4. Армянская националистическая партия и его террористические угрозы, вызовы современности//Актуальные вопросы антикризисной политики: теория, история, современность.- Москва, 2016. s.118-122
  5. Террор в программе и деятельности партии «Дашнакцутюн» (конец XIX- начало XX вв.)// Современная Научная Мысль. Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права.- Москва, 2016.- s.16-22
  6. Международные конвенции о терроризме // VII международная научно-практическая конференция. - Нальчик-Ростов-на Дону, 2017.- с.114-119.
  7. «Армянский вопрос» и деятельность партии «Дашнакцутюн» в годы Первой Мировой войны// AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. – 2017.- s.173-177.
  8. Армянский террор против азербайджанского народа в ХХ веке. Баку: Турхан, 2018. - 248 с.
  9. Метод террора партии «Дашнакцутюн» и газета «Дрошак»// Elmi əsərlər/AMEA MEK. 78 cild.-2019.- с.202-207
Paylaş: