AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MİRABDULLAYEV ADİL MİRABDULLA OĞLU

MİRABDULLAYEV ADİL MİRABDULLA OĞLU

Tarixçi

Tarixçi - politoloq

28 yanvar 1947-ci ildə anadan olmuşdur.

1966-1973-ci illərdə ADU-nın Tarix fakultəsində təhsil almışdır.

1973-1974-cü illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1975-1979-cu illərdə orta məktəbdə tarix müəllimi, 1979-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında kiçik elmi işçi, böyük elmi işçi, baş elmi işçi, bölmə müdiri vəzifəsində çalışır.

1991-ci ildən 2014-cü ilədək Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azad Həmkarlar İttifaqının sədri olub.

2010-cu ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 100-dən çox elmi məqalə, 6 monoqrafiyanın müəllifidir. “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir.

Paylaş: