AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MAHMUD GÜLNUR YAQUB QIZI

MAHMUD GÜLNUR YAQUB QIZI

Tarixçi

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Tərcümə və nəşriyyat işləri şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filoloq, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

1974-ci il oktyabrın 28-də Bakıda anadan olub. 1991-ci ildə Bakı şəhəri 175 saylı orta məktəbi bitirib. 1991-1996-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb filologiyası şöbəsində "Mirzə Kazım bəy adina" adl təqaüdlə təhsil alıb. Daha sonra ikinci ali təhsil alan G.Mahmud 1997-2002-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dili fakültəsində təhsil alıb. 1996-2000-ci illərdə Azərbaycan Universiteti, Dillər kafedrasında müəllim və baş müəllim vəzifələrində işləyib. 2000-ci ildən BDU-da çalışır.

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru olan G.Mahmud 2008-ci ildən hal-hazıradək BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsində Ərəb filologiyası kafedrasının dosentidir.

O, 2005-ci ildə «Ərəb ədəbi dilində sinonimlik» adlı dissertasiya işi müdafiə edərək, filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb. Bir sıra ərəb ölkələrindəki universitetlərdə elmi məzuniyyətdə olub.

Tədqiqat sahəsinə Ərəb dili və ərəb ədəbi dilinin leksik problemləri, əl-iştiqaq daxildir.

G.Mahmud 50 elmi məqalə, 25 tezis, bir metodik vəsait, 5 fənn proqramı və yeddi kitabın «Erməni vandallarının yox etdiyi Xan Sarayı» (Bakı, 2018), «İrəvan məscidləri» (Bakı, 2017), «İrəvan qalası - Qəhrəmanlıq qalası» (Bakı, 2017), «Çuxursəd hakimləri» (Bakı, 2017), «İrəvan tarixi» (Bakı - Qahirə (tərcümə) 2015, «Ərəb ədəbi dilində sinonimlik» (Bakı- 2014) və «Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər» (tərcümə - Y.M.Mahmudov və K.Ə.Şükürov, Bakı, 2006) kitablarının müəllifidir. Ailəlidir, üç övladı var.

Təhsili, elmi dərəcə və elmi adları

 

 • 2008 – h/h, dosent , Ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU

 • 2005, filologiya elmləri namizədi, «Ərəb ədəbi dilində sinоnimlik»

 • 2000-2003, aspirant, Ərəb filоlоgiyası kafedrası, BDU

 • 1997-2002, tələbə, İngilis dili fakültəsi, Azərbaycan Dillər Universiteti

 • 1991-1996, tələbə, Şərqşünaslıq fakültəsi, Baki Dövlət Universiteti

Əmək Fəaliyyəti

 

 • 2014, yay, elmi məzuniyyət, Tunis əl-Manar Universiteti ( جامعة تونس المنار ), Tunis Respublikasi

 • 2012, yay, elmi məzuniyyət, Beyrut Ərəb Universiteti, Beyrut, Livan Respublikasi

 • 2011, yay, elmi məzuniyyət, Beyrut Ərəb Universiteti, Beyrut, Livan Respublikasi

 • 2010, yay, elmi məzuniyyət, Dəməşq Universiteti, Dəməşq, Suriya Ərəb Respublikasi

 • 2009, yay, elmi məzuniyyət, Dəməşq Universiteti, Dəməşq, Suriya Ərəb Respublikasi

 • 2008, yay, elmi məzuniyyət, Əmman Universiteti, Əmman, İordaniya Haşimiyyə Kralliğı

 • 2008 – h/h, dosent , Ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU

 • 2006 yay, elmi məzuniyyət, Qahirə Universiteti, Qahirə, Misir Ərəb Respublikası

 • 2000 – 2008, müəllim, Ərəb filologiyası kafedrası, Şərqşünaslıq fakültəsi, BDU

 • 2000 yay, elmi məzuniyyət, Qahirə Universiteti, Qahirə, Misir Ərəb Respublikası

 • 1998-2000, baş müəllim, Dillər kafedrası, Azərbaycan Universiteti

 • 1996-1998, müəllim, Dillər kafedrası, Azərbaycan Universiteti

 • Apardığı dərslər: Ərəb dili, Tərcümə nəzəriyyəsi, Ölkəşünaslıq, Mədəniyyətlərarası ünsiyyət, Mətnşünaslıq, Mənbəşünaslıq, Elmi-tədqiqat təcrübəsi

 • 50 elmi məqalə, 25 tezis, bir metodik vəsait, 5 fənn proqramı və yeddi kitab «Erməni vandallarının yox etdiyi Xan Sarayı» (Bakı, 2018), «İrəvan məscidləri» (Bakı, 2017), «İrəvan qalası - Qəhrəmanlıq qalası» (Bakı, 2017), «Çuxursəd hakimləri» (Bakı, 2017), «İrəvan tarixi» (Bakı - Qahirə (tərcümə) 2015, «Ərəb ədəbi dilində sinonimlik» (Bakı- 2014) və «Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər» (tərcümə - Y.M.Mahmudov və K.Ə.Şükürov, Bakı, 2006) kitablarının müəllifidir.

Beynəlxalq seminar, Simpozium və konfranslarda iştirakı

 

 • 2017, Ərəb ədəbi dilinin zənginləşməsində iştiqaqın rolu, Şərq filologiyası məsələləri» mövzusunda elmi konfransın materialları, Bakı

 • 2016, İştiqaqın mənşəyi haqqında Bəsrə və Kufə qrammatika məktəbləri nümayəndələrinin bəzi mülahizələri, Aida İmanquliyevanın 75 illik yubileyinə həsr olunmuş «Şərqşünaslığın aktual problemləri» beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2014

 • 2015, Böyük iştiqaq (əl-iştiqaq əl-kəbir) hadisəsi ilə bağlı orta əsr müəlliflərinin fikirləri, Ilyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları Bakı

 • 2014, Ərəb ədəbi dilində feli söz yaradıcılığı barədə bəzi fikirlər, Akademik V.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 124- 126

 • 2013, Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığı haqqında, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr edilmiş Şərqşünaslıq fakültəsinin gənc alim və magistrantların “Şərq filologiyası məsələləri” mövzusunda elmi konfransın materialları. Bakı, 9-10

 • 2013, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akad.Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu. “Azərbaycan Şərqşünaslıq elminin inkişaf yolları”. Akademik V.M.Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans

 • 2012, Görkəmli Azərbaycan alimi, Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat fakültəsinin dekanı, Ərəb filologiyası kafedrasının müdiri, əməkdar elm xadimi, akad.V.M.Məmmədəliyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərqşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2011, Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, əməkdar elm xadimi, professor Mübariz Əlizadənin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Şərq filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda respublika elmi konfransı

 • 2011, “Müasir Şərqşünaslığın aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfransı, AMEA akad. Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

 • 2011, Azərbaycan Respublikası Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil etdiyi «Ərəb filologiyası sahəsində ən yaxşı elmi-tədqiqat əsərı» müsabiqəsinin qalibi kimi diploma layiq görülmüşdür.

 • 2009, Bakı, Aida İmanquliyevanın 70 illiyinə həsr olunmuş “Şərqşünasliğın aktual problemləri” mövzusunda elmi- nəzəri kоnfrans

 • 2009, Bakı, Şərq filologiyası məsələləri, elmi- nəzəri kоnfrans

 • 2009 XIII Respublika elmi konfransı

 • 2008 Ümumilli lider Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr edilmiş magistrant və gənc alimlərin Şərq filologiyası məsələləri mövzusunda elmi konfrans

 • 2008, Bakı, Şərq filologiyası məsələləri, elmi- nəzəri kоnfrans

 • 2003, Bakı, IX Respublika elmi kоnfransı

 • 2003, Bakı,Akad. Ziya Bünyadоvun anadan оlmasının 80 illiyi münasibətilə elmi- nəzəri kоnfrans

 • 2003, Bakı, BDU, “Şərqşünaslığın aktual prоblemləri” elmi kоnfrans

 • 2003, Bakı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 85-ci ildönümünə həsr оlunmuş II elmi- praktik kоnfrans

 • 2002, Bakı, “Şərqşünaslığın aktual prоblemləri” elmi kоnfrans

Seçilmiş əsərləri

 

 • 2018, Word formation in Arab linguistics in medieval ages, Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, 4-5(150-151), ISSN 1563-0223

 • 2017,Ənənəvi qrammatika məktəbləri iştiqaq dil hadisəsi haqqında, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun əsərləri, №3, Bakı

 • 2017, Ərəb ədəbi dilində sözdüzəltmə prinsiplərinin dəyişən dünyanın dil mənzərəsində mövqeyi, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı

 • 2016, Word formation in Arab linguistics, The Caucasus and the World, International Scientific Journal, 18 (ISSN 1987 – 7293)

 • 2016, Bəsrə və Kufə qrammatika məktəblərinin bir sıra dil hadisələri, o cümlədən “iştiqaq” hadisəsinin mənşəyi haqqında mülahizələri, Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2 (90)

 • 2016 Orta əsr qrammatika məktəbləri iştiqaq dil hadisəsi haqqında, AMEA, A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Elmı Xəbərləri, (51)

 • 2016, Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində)

 • 2015, Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində)

 • 2015, Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində)

 • 2015, Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində)

 • 2015, Böyük iştiqaq (əl-iştiqaq əl-kəbir) hadisəsi ilə bağlı orta əsr müəlliflərinin fikirləri

 • 2014, Ərəb ədəbi dilində leksik problemlər və iştiqaq hadisəsi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun əsərləri, №3, Bakı, 202- 2122013, Müasir müəlliflərin ərəb ədəbi dilində leksik problemlər haqqinda fikirləri

 • 2014, Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri, Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 21- 26

 • 2014, Orta əsr müəlliflərinin ərəb ədəbi dilində leksik problemlər haqqinda

 • 2014, Müasir müəlliflərin ərəb ədəbi dilində iştiqaq haqqinda fikirləri

 • 2014, Ərəb ədəbi dilində leksik problemlər və iştiqaq hadisəsi

 • 2014, Ərəb ədəbi dilində feli söz yaradıcılığı barədə bəzi fikirlər

 • 2014, Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığının spesifik xüsusiyyətləri

 • 2014,Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığı haqqında bəzi mülahizələr

 • 2013, Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri

 • 2013, Bakı, Ərəb dilinin qeyri -ərəb şöbələrində tədrisi, metodik vəsait

 • 2013, Bakı, Sami dilləri 10.02.12. (ərəb dili) ixtisası üzrə namizədlik minimum imtahanı proqramı

 • 2012, Bakı, Təqlib əl hüruf və ərəb ədəbi dilində sinonim yaradıcılığında onun rolu

 • 2012, Bakı, Müasir ərəb müəlliflərinin Təqlib əl hüruf barədə fikirləri

 • 2012, Bakı, Sinоnimiya məsələsinin оrta əsr ərəb dilçiliyində qоyuluşu

 • 2012, Bakı, Ərəb ədəbi dilində sinonim sözlər və onların yaranma xüsusiyyətləri

 • 2012, Bakı, Ərəb dilində sinonimlik və onların yaranmasının səciyyəvi xüsusiyyətləri

 • 2011, Bakı, Müasir ərəb dilçilərindən Ramazan Əbdü- t-Təvvab sinоnimiya haqqında

Əsərləri

Məqalələri

 • Ərəb ədəbi dilində söz yaradıcılığının özünəməxsus xüsusiyyətləri//Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2013,№2(86), S.21- 25.

 • Bəsrə və kufə qrammatika məktəblərinin bir sıra dil hadisələri, o cümlədən "İstiqaq" hadisəsinin mənşəyi haqqında mülahizələri//Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2014, №2(90), S.50-52.

 • Word Formation and its Development in Arab Linguistics in Medeieval Ages//KazNU Bulletin. Philology series. №4-5 (150-151). 2014, p.117-121

Kitabları

 • Ərəb ədəbi dilində sinonimiya/G. Y. Mahmudov ; elmi rəh. V. M. Məmmədəliyev, 2005

 • Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər (tərcümə), Bakı, 2006

 • Ərəb ədəbi dilinin qeyri -ərəb şöbələrində tədrisi, Şərqşünaslıq fakültəsi tələbələri üçün metodik vəsait, Bakı, 2010 

 • Ərəb ədəbi dilində sinonimlik, Bakı, 2011

 • Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), Bakı, 2014

 • Tərcümə nəzəriyyəsı fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində), Bakı, 2014

 • Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində), Bakı, 2014

 • Mətnşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), Bakı, 2014

 • Mənbəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), Bakı, 2016

 • Mənbəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində), Bakı, 2016

 • Ölkəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (rus dilində), Bakı, 2016

 • Ölkəşünaslıq fənninin tədrisinə dair proqram (Azərbaycan dilində). Bakı, 2016

 • İrəvan tarixi, Bakı - Qahirə, 2016 (ərəb dilinə tərcümə)

 • Çuxursəd hakimləri, Bakı, 2016, AMEA (rus dilindən tərcümə)

 • İrəvan qalası - Qəhrəmanlıq qalası, Bakı, 2017, AMEA(ərəb dilinə tərcümə)

 • İrəvan məscidləri, Bakı, 2017, AMEA, (ərəb dilinə tərcümə)

 • Erməni vandallarının yox etdiyi Xan Sarayı, Bakı, AMEA, 2018 (rus dilindən tərcümə)

Paylaş: