AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MÜQAVİLƏLƏR

Tatarıstan Respublikasının Tarix İnstitutu ilə elmi əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb

18.10.2017

2016-cı il martın 2-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına  Tarix İnstitutu ilə Rusiya Federasiyası Tatarıstan Respublikasının Elmlər Akademiyasının (TREA) Ş.Mərcani adına Tarix İnstitutu arasında elmi əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. Müqaviləni Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov və RF TREA-nın Tarix İnstitutunun direktoru, TR-nın vitse prezidenti, TR EA-nın akademiki Rafail Hakimov imzalamışlar.

Müqavilə üçün bax:

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına  Tarix İnstitutu ilə Rusiya Federasiyası Tatarıstan Respublikasının Elmlər Akademiyasının (TREA) Ş.Mərcani adına Tarix İnstitutu arasında elmi əməkdaşlıq haqqında müqavilə