AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MÜQAVİLƏLƏR

Rusiyanın «Tarix, iqtisadiyyat və hüquq elmi-tədqiqat institutu» ilə birgə elmi əməkdaşlığa dair müqavilələr imzalanıb.

18.10.2017

2015-ci il oktyabr 9-da Tarix İnstitutu ilə Rusiya Federasiyası, Muxtar qeyri-kommersiya təşkilatı (MQT) «Tarix, iqtisadiyyat və hüquq elmi-tədqiqat institutu» arasında birgə elmi əməkdaşlığa dair müqavilələr imzalanmışdır. Müqaviləni Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov və Rusiya Federasiyası Tarix, iqtisadiyyat və hüquq elmi-tədqiqat İnstitutunun prezidenti İqor Turitsın imzalamışlar. 

Müqavilələr üçün bax:

Tarix, iqtisadiyyat və hüquq elmi-tədqiqat institutu» arasında birgə elmi əməkdaşlığa dair müqavilələr.