AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MÜQAVİLƏLƏR

Rusiya Elmlər Akademiyasının Antropologiya və Etnoqrafiya Muzeyi (Kunstkamera) ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb

18.10.2017

2016-cı il martın 11-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu ilə Rusiya Elmlər Akademiyasının Böyük Pyotr adına Antropologiya və Etnoqrafiya Muzeyi  (Kunstkamera) arasında əməkdaşlıq haqqında müqavilə bağlanıb. Müqaviləni Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov və REA-nın Böyük Pyotr adına Antropologiya və Etnoqrafiya Muzeyinin direktoru, tarix elmləri doktoru Yuri Çistov imzalamışlar.

Müqavilə üçün bax:

Rusiya Elmlər Akademiyasının Antropologiya və Etnoqrafiya Muzeyi (Kunstkamera) ilə əməkdaşlıq haqqında müqavilə