AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MÜQAVİLƏLƏR

Adıgey Respublikasının Humanitar Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə elmi əməkdaşlığa dair müqavilə imzalanıb

18.10.2017

2016-cı il aprelin 9-da Tarix İnstitutu ilə Adıgey Respublikası T.M.Keraşev adına Humanitar Tədqiqatlar İnstitutu arasında birgə elmi əməkdaşlığa dair müqavilələr imzalanmışdır. Müqaviləni Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov və T.M.Keraşev adına Adıgey Respublikası Humanitar Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru filologiya elmləri doktoru B.M.Bersirov imzalamışlar.

Müqavilələr üçün bax:

Adıgey Respublikası T.M.Keraşev adına Humanitar Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə elmi əməkdaşlığa dair müqavilələr