AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MÜQAVİLƏLƏR

Adıgey Respublikası Maykop Dövlət Texnologiya Universiteti arasında birgə elmi əməkdaşlığa dair müqavilələr imzalanıb

18.10.2017

2016-cı il aprelin 9-da Tarix İnstitutu ilə Adıgey Respublikası Maykop Dövlət Texnologiya Universiteti arasında birgə elmi əməkdaşlığa dair müqavilələr imzalanmışdır. Müqaviləni Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov və Adıgey Respublikası Maykop Dövlət Texnologiya Universitetinin professoru fəlsəfə üzrə doktoru S.K. Kuijeva imzalamışlar.