AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MÜQAVİLƏLƏR

İnquşetiya Respublikası Ç.Axriyev adına Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə birgə elmi əməkdaşlığa dair müqavilələr imzalanıb

18.10.2017

2016-cı il aprelin 9-da Tarix İnstitutu ilə İnquşetiya Respublikası Ç.Axriyev adına Elmi Tədqiqat İnstitutu arasında birgə elmi əməkdaşlığa dair müqavilələr imzalanmışdır. Müqaviləni Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudov və Çaxa Axriyev adına İnquşetiya Humanitar Elmləri Elmi – tədqiqat İnstitutundan direktor, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Nina Baraxoyeva imzalamışlar.

Müqavilələr üçün bax:

İnquşetiya Respublikası Ç.Axriyev adına Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə birgə elmi əməkdaşlığa dair müqavilələr