AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ŞÖBƏLƏR

Tərcümə və nəşriyyat işləri

Şöbə rəhbəri R.ü.f.d. Mehri Xanbabayeva
Telefon (+994 50) 353-02-33
Faks +(99412) 510-21-63
E-mail mxanbabayeva@mail.ru

“Tərcümə və nəşriyyat işləri” şöbəsi Tarix İnstitutunda həyata keçirilən struktur islahatlarına müvafiq olaraq 2010-cu ildə müstəqil “Tərcümə və nəşriyyat işləri” şöbəsi yaradılmışdır. Şöbəyə yarandığı ilk illərdə tarix üzrə fəlsəfə doktoru Tofiq Ağababa oğlu Babayev rəhbərlik edib. Hal-hazırda isə şöbəyə rəhbəri riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Mehri Hacı qızı Xanbabayeva rəhbərlik edir. Şöbədə 18 nəfər elmi əməkdaş çalışır. Şöbənin fəaliyyətinə institut əməkdaşlarının elmi əsərlərinin və monoqrafiyalarının nəşrə hazırlanması, Tarix İnstitutunun “Elmi Əsərləri”nin çapa hazırlanması və nəşri, institutun internet portalının müvafiq materiallarla, o cümlədən tərcümə materialları ilə təmin olunması daxildir.