AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ŞÖBƏLƏR

Ümumi tarix

Şöbə rəhbəri S.e.ü.f.d., dos. Aynur Bəşirli
Telefon
Faks +(99412) 510-21-63
E-mail

“Ümumi tarix” şöbəsi Tarix İnstitutunda həyata keçirilən struktur islahatlarına müvafiq olaraq 2010-cu ildə yaradılmışdır.

Şöbəyə 2018-сi ilədək tarix elmləri doktoru, professor Tofiq Mustafazadə rəhbərlik edib. 2018-ci ildən şöbəyə siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aynur Əlövsət qızı Bəşirli rəhbərlik edir. 

Şöbə formalaşma mərhələsindədir. Şöbədə “Rusiya və Avropa ölkələri tarixi” və “Amerika tarixi” elmi tədqiqat qruplarının fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulur. Şöbədə 11 nəfər elmi əməkdaş çalışır. Şöbədə elmi tədqiqatların əsas istiqamətlərini Amerika, Avropa ölkələri və Rusiya tarixi, həmin ölkələrin xarici siyasətlərində Azərbaycan məsələsi və digər elmi problemlər təşkil edir.