AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ŞÖBƏLƏR

Azərbaycanın tarixi coğrafiyası

Şöbə rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü Fəridə Məmmədova
Telefon (+994 50) 429-63-59
Faks +(99412) 510-21-63
E-mail f.d.mamedova@mail.ru

“Azərbaycanın tarixi coğrafiyası” şöbəsi AMEA Rəyasət Heyətinin 2002-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır.

Şöbədə 4 nəfər elmi əməkdaş çalışır. Şöbəyə tarix elmləri doktoru Fəridə Məmmədova rəhbərlik edir.

Şöbə ən qədim zamanlardan müasir dövrədək Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının tədqiqi ilə məşğuldur. İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə 2007-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu və Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi ilə birlikdə nəşr etdikləri “Azərbaycanın tarixi atlası”nın çapa hazırlanması və nəşrində iştirak etmişlər.