AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MƏMMƏDOV NAZİM RƏHBƏR OĞLU

MƏMMƏDOV NAZİM RƏHBƏR OĞLU

Tarix üzrə elmlər doktoru, AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi.

Tarix üzrə elmlər doktoru, AMEA Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Məmmədov Nazim Rəhbər oğlu 1960-cı il oktyabr ayının 11-də Azərbaycan Respublikası, Ağdam rayonunun Şotlanlı kəndində anadan olub. İlk ali təhsilini Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetində alıb. 

Vətən tarixi ixtisası üzrə "Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin siyasi iqtisadi və mədəni inkişaf (XX əsrin 20-30-cu illəri)" mövzusunda namizədlik dissertasiyası,  "Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tarixi (1923-1991)" mövzusunda isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

1981-2004-cü illərdə orta məktəbdə müəllim, təşkilatçı, müavin və tədris işləri üzrə direktor müavini də işləyib. 

Əsərlərinin siyahısı 

Tədqiqat işi:

 1. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tarixi (1923-1991): tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 / AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: 2011. – 68 s.
 2.  Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tarixi (1923-1991): tarix e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 07.00.02 / AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: 2011. – 368 s.
 3. Kitablar:

 4. Dağlıq Qarabağın kənd təsərrüfatı (1920-1940-cı illər) /red.:D.H.Qüdrətov. - Bakı: ADPU-n mətbəəsi, 2003. – 110 s.
 5. Azərbaycanın Şuşa qəzası 1900-1917-ci illərdə /red.:Q.Ə.Hacıyev. – Bakı: ADPU-nun mətbəəsi, 2004. – 170 s.
 6. Şuşa və şuşalılar /Red. D.H.Qüdrətov. – Bakı: ADPU-n mətbəəsi, 2004. – 128 s.
 7. Azərbaycanın Şuşa qəzası 1900-1917-ci illərdə /red.:Q.Hacıyev.– Bakı:Çaşioğlu, 2005. – 188 s.
 8. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti iyun 1941 - dekabr 1950-ci illərdə /Red. Q.Ə.Hacıyev. – Bakı: ADPU mətbəəsi, 2006. – 182 s.
 9. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti XX yüzilliyin 50-60-cı illərində.- Bakı: ADPU,  2007.- 199 s.
 10. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 1970-1991-ci illərdə.- Bakı: ADPU, 2007.- 256 s.
 11. Azərbaycan SSR-in Dağliq Qarabağ Muxtar vilayətində ictimai-siyasi həyat, iqtisadi və mədəni inkişaf (1923-1991) / Red: Q.Hacıyev. – Bakı: Təhsil, 2008. - 568 s.
 12. Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri: Soyqırımı, terror, deportasiya, işğal (XX yüzillik) /red.:Q.Hacıyev.- Bakı: Təhsil, 2009. – 272 s.
 13. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ bölgəsinin şəhər və rayonlarının tarixi (XX əsrin 20-90-cı illəri). - Bakı: Təhsil, 2010.- 210 s.
 14. Azərbaycanın Xankəndi şəhərinin tarixi /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. – Bakı: Təhsil,  2011. – 221 s.
 15. Heydər Əliyev və Dağlıq Qarabağın tarixi / elmi məs. Y.M.Mah­mudov /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: ADPU, 2012. - 222 s.
 16. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tarixi mənbələrdə.- Bakı: Elm, 2013.- 845 s.
 17. Azərbaycanın Ağdərə rayonunun tarixi. - Bakı: Avropa, 2014.-502 s.
 18. Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin tarixi sovet tarixşünaslığında /  AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. – Bakı: Avropa, 2015. – 604 s.
 19. Azərbaycan Respublikası Qarabağ bölgəsinin tarixindən (1900-1930-cu illər).- Bakı: Avropa.- 2015.- 384 s.
 20. Azərbaycan Respublikası Hadrut rayonunun tarixi (XX əsrin 20-90-cı illəri).- Bakı: Elm, 2016.- 604 s.
 21. Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun tarixi / AMEA A.A Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. – Bakı: Avropa, 2016. – 678 s.
 22. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində kəndli üsyanları (1930-1931). – Bakı: Avropa, 2016.- 228 s.
 23. Azərbaycan Respublikasının Şuşa şəhərinin tarixi. – Bakı: 2016. – 960 s.
 24. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1941-1945-ci illərdə.- Bakı: Avropa, 2017.- 188 s.
 25. Azərbaycan Respublikası Tərtər rayonunun tarixi // Bakı: Avropa, 2017.-402s.                                                  
 26. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi XX yüzilliyin 40-cı illərinin ikinci yarısında. - Bakı: Avropa, 2017.- 194 s.
 27. Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunun tarixi / elmi məsləhətçi və red. Y.M.Mahmudov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. – Bakı: Elm, 2017.- 360s.
 28. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1950-1960-cı illərdə. – Bakı: Avropa, 2017.- 252 s.
 29. Azərbaycan Respublikası Ağcabədi rayonunun tarixi /elmi red. Y. Mahmudov ; AMEA, A. A. Bakıxanov adına Tarix İn-tu.- Bakı: Avropa, 2018. – 379 s.
 30. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1986-1990-cı illərdə  / elmi məs. və red. Y.Mahmudlu; AMEA A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Avropa, 2018. – 339 s.
 31.  Akademik Yaqub Mahmudovun yaradıcılığında  Qarabağ mövzusu / elmi məsləhətçi C.Bəhramov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. – Bakı: Avropa, 2019. – 244 s.
 32. Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun tarixi /Elmi red.,  məsl. Y.M.Mahmudlu; AMEA A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.. – Bakı: Avropa, 2019. – 649 s.
 33. Cənnət məkan: Zəngilan /elmi red. Y. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: ADPU, 2019. – 428 s.
 34.  Xanlığın qapısı. Qədim Aran-Əsgəran / elmi red. Y. Mahmudov; AMEA A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: ADPU, 2019. – 248 s.
 35. Qarabağda ermənilərin qanlı cinayətləri: terror, vandalizm, deportasiya, işğal, soyqırımları- 1988-2018; AMEA A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.. – Bakı: ADU nəşr-tı, 2019. – 417 s.
 36. Müqəddəs yurd: Xocalı /K.Məmmədov; elmi red. Y.M.Mahmudov;  AMEA A. A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.. – Bakı: Avropa, 2019. – 453 s.
 37. Məqalələr:

 38. 2005 - Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Böyük Vətən müharibəsi illərində (1941-1945) // ADPU Xəbərləri. – 2005. – №5. – s. 233-241.
 39. 2006 - Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində elm, ədəbiyyat və incəsənətin inkişafı (1950-1960) // ADPU Xəbərləri. – 2006. – №4. – s. 452-462.
 40. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ipək emalı sənayesi // Folklorşünaslıq, filologiya, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri /AMEA Folklor İnstitutu. XXVIII bur. – Bakı: Səda, 2006. – s. 216-220.
 41. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində təhsilin inkişafı (1950-1960) // Qarabağ dünən, bu gün, sabah. V Ümumrespublika elmi-əməli konfransının materialları. – Bakı:2006. – s. 170-175.
 42. XX yüzilliyin 50-60-cı illərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti ərazi iddiaları və nəticələri // Folklorşünaslıq, filologiya, tarix, incəsənət və nəzəriyyə aspektləri / Elmi əsərlər AMEA. – XXX bur. – Bakı: Səda, 2006. - s. 301-305       
 43. 2007 - Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti “Təşkilat Komitəsi”nin fəaliyyəti dövründə (noyabr 1989 - avqust 1991) / ADPU-nin Xəbərləri, Bakı, 2007, №6, s. 150-156
 44. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti “Təşkilat Komitəsi”nin fəaliyyəti dövründə (noyabr 1989 – avqust 1991) // ADPU Xəbərləri. – 2007. – №6. – s. 150-156.
 45. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində mədəni-maarif və mətbuatın inkişafı // Tarix və onun problemləri. – 2007. – №1. – s. 148-153.
 46. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində milli-mənəvi dəyərlərimizə zərbə (XX əsrin 20-30-cu illəri) // Tarix və onun problemləri. – 2007. – №3. – s. 153-156.
 47. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində sənayenin bərpa və inkişafı (1946-1950) //Qarabağ dünən, bu gün, sabah. VI Elmi konfransın materialları. – Bakı:2007. – s. 226-232.
 48. Azərbaycan SSR-in DQMV-də zorakı kollektivləşdirmə və onun sosial-iqtisadi nəticələri (XX yüzilliyin 20-30-cu illəri) / Elmi Xəbərlər /ARTN ADU.- Bakı: 2007.- №7.- s. 284-288
 49. Azərbaycanın suveren hüquqlarının pozulması, DQMV-də xüsusi İdarə Komitəsinin yaradılması və onun ermənipərəst siyasəti (1989)  //Azərbaycan və azərbaycanlılar.- 2007.- №5-12. -s. 39-44 /ingilis dilində/
 50. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində “yenidənqurma”, onun ictimai, iqtisadi və siyasi nəticələri (1986-1988) // ADPU Xəbərləri. – 2007. –№ 4. – s. 206-211.
 51. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində sənayenin bərpa və inkişafı (1946-1950) //Qarabağ dünən, bu gün sabah: Respublika VI elmi konfransının materialları. – Bakı: 2007.- s. 226-232.    
 52. Dağlıq Qarabağda milli müqavimət hərəkatının Azərbaycanda baş verən digər üsyanlardan fərqli cəhətləri və tarixi əhəmiyyəti (1920-ci il) // Elmi axtarışlar /AMEA Folklor İnstitutu. – 2007. – s.40-42.
 53. XX əsrin 40-cı illərində Azərbaycan SSR DQMV-də ermənilərin növbəti ərazi iddiaları və nəticələri // Xəbərlər Tarix, fəlsəfə, hüquq ser. /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. – 2007. – №8. – s.185-191.
 54. Ötən əsrin 50-60-cı illərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları // Dirçəliş-XXI əsr. – 2007. – № 116-117. – s. 125-135.
 55. 2008 - 1920-1923-cü illərdə Dağlıq Qarabağda ictimai-siyasi vəziyyət // BDU Xəbərləri, HE ser. – 2008. – №4. – s. 171-176.
 56. 1970-1985-ci illərdə Şuşa şəhərində muzeylərin inkişafı // Azərbaycan Tarixi Muzeyi. – Bakı: Elm, 2008. – s. 274-283.
 57. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsi 1991-1993-cü illərdə // Azərbaycan və azərbaycanlılar. – 2008. –№ 5-8. – s.62-66.
 58. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində əhalinin sosial tərkibi // Dirçəliş – XXI əsr. – 2008. – №122/123. – s.395-402.
 59. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində mədəniyyətin dinamik inkişafı (1970-1985) // Xəbərlər. Humanitat elmlər ser. – 2008. – №2. – s. 177-182.
 60. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində siyasi vəziyyət (1920-1960-cı illər) // Azərbaycan və azərbaycanlılar. – 2008. –№ 1-4. – s.62-66.
 61. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində sosial yüksəliş (1970-1985-ci illər) // Elmi əsərlər /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu. – 2008. – XXVI c. – s. 164-171.
 62. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində təhsilin inkişafı (1946-1950) // APDU Xəbərləri. – 2008. – №2. – s. 152-156.
 63. Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində zorakı kollektivləşmə və onun sosial-iqtisadi nəticələri (XX yüzilliyin 20-30-cu illəri) // ADU Elmi xəbərləri. – 2007. – №7. – s. 184-288.
 64. Azərbaycan SSR-in tərkibində DQMV-nin təşkili (1920-1923-cü illər) // Tarix və onun problemləri. – 2008. – №4. – s. 142-151.
 65. Azərbaycanda sovet milli siyasəti və DQMV “Əsasnamə”sinin antiazərbaycan xarakteri // Elmi əsərlər, TİE ser. /Naxçıvan Dövlət Universiteti. – 2008. – №5 (25). – s. 64-67.
 66. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionu 1988-1993-cü illərdə // Azərbaycan və azərbacanlılar. – 2008. – №9-12. – s. 79-83.
 67. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində sənayeləşdirmə siyasəti və nəticələri (1920-1930-cu illər // AMEA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq ser. – 2008. – №9. – s.179-183.
 68. Heydər Əliyevin Azərbaycanda milli-mədəni dirçəliş siyasəti və Şuşa şəhərinin maddi mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi // AMEA Naxçıvan bölməsi Xəbərləri. İHE ser. – 2008. – №1. – s. 42-48.
 69. SSRİ rəhbərliyinin antiazərbaycan siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağda münaqişə ocağının alovlanması (1988-ci il) // ADPU Xəbərləri. – 2008. – №4. – s.35-41.
 70. 2009 - Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində şəxsi yardımçı təsərrüfatının inkişafı (XX yüzilliyin 20-80-ci illəri) / Tarix və onun problemləri. – 2009.- №4.- s.102-107.
 71. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Türkiyənin mövqeyi //Qarapapaqlar (Tiflis). – 2009.- iyul. №07 (25.-s.9-14.
 72. Erməni millətçilərinin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti / AMEA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq ser. –2009.- №11.- s.3-13.                                                          
 73. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli və işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi uğrunda Heydər Əliyevin mübarizəsi (1993-2003) / AMEA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq seri. – 2009. -№12.- s.73-82.
 74. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü və Türkiyənin sülh strategiyası / Qarabağ dünən bu gün sabah: Respublika VIII elmi konfransının materialları. – Bakı: 2009. - s.191-197. 
 75. Qarabağda erməni separatçılığının və terrorizmin güclənməsi (1990-cı il) / Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər ser. – 2009.- №4.- s.110-116.                         
 76. 2010 - Azərbaycanın Ağdərə rayonunun iqtisadi mədəni inkişafı və təbii-coğrafi möv­qeyinin qısa tarixi icmalı (1930-1992) // AMEA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq ser. - №1-2.-2010. - s.87-96                                          
 77. Azərbaycanın Əsgəran rayonunun tarixinə dair (1930-1991) // Qarabağ dünən, bu gün və sabah: IX Respublika elmi konfransının materialları. – Bakı: 2010.-s.170-179.           
 78. Azərbaycanın Hadrut rayonunun qısa tarixi icmalı (1930-1991-ci illər) / Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər ser. – 2010. - №1. - s. 121-128.                      
 79. Dağlıq Qarabağ tarixinin araşdırılmasının zəruriliyi  //Qarapapaq­lılar (Tiflis. Aylıq elmi kütləvi dərgi). – 2010. - №5, may.- s.21-26.                                                                   
 80. Qarabağda erməni terrorçularının vəhşilikləri və qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın yaradılması // Dirçəliş XXI əsr. – 2010.- №147-148. - s.353-362
 81. 2011 - Ağdərə rayonunun tarixinə dair // Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər ser. – 2011. - №2. - s. 159-165.                                                                      
 82. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Qarabağda erməni təcavüzünə qarşı mübarizə // Elmi əsərlər /AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- 2011 – Cild. 38.- s.211-215.    
 83. Azərbaycanda milli dirçəliş siyasəti və növbəti erməni separatizmi (XX əsrin 70-ci illəri) // Tarix və onun problemləri. – 2011. - №2. - s. 188-195                                      
 84. Azərbaycanın Hadrut rayonunun tarixşünaslığı // Tarix və onun problemləri. – 2011. - №1.- s.244-252.           
 85. Azərbaycanın Xankəndi şəhəri XVIII-XIX yüzilliklərdə// Dirçəliş XXI əsr. – 2011. - №152-154. -s.254-263.
 86. Azərbaycanın Şuşa şəhərinin tarixi Sovet tarixşünaslığında //Qarabağ dünən bu gün sabah: Respublika elmi konfransı. – Bakı:  2011. - s.142-156.                                        
 87. Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən Qarabağın işğalının ağır nəticələri (rus dilində) //Azərbaycan və azərbaycanlılar. – 2011.- №1,2.- vol. 109-110         
 88. Qarabağın parçalanması, Xankəndinin erməniləşdirilməsi və vilayət mərkəzinə çevrilməsi pro­sesi(1920-1923)//AMEAXəbərləri.Tarix, fəlsəfə, hüquqser.–2011.- №1.-s.3-6.­.
 89. 2012 - Dağlıq Qarabağın sovet tarixşünaslığı // Qarabağ dünən, bu gün və sabah. – Bakı: 2012.- №11.- s.119-132.
 90. Heydər Əliyev və Şuşanın milli-mənəvi dəyərləri // Tarix və gerçəklik  / Azərbaycan Tarix Qurumu. – 2012. - №1.- s.117-123.        
 91. Xocalı şəhərinin tarixşünaslığı // Dirçəliş XXI əsr. – 2012.- №164.- s.377-385.
 92. 2015 - Dağlıq Qarabağda Sovet rejiminin qurulması (Mənbəşünaslıq materialları əsasında) / AMEA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüququ ser. – 2013. - №1. - s.25-33. 
 93. Qarabağ üsyanı başlıca qaynaqlarda / Pedaqoji Universitet Xəbərləri. – 2013. - №1. - s.182-187.
 94. 1920-1925-ci illərdə Dağlıq Qarabağda sənayenin bərpası (mənbəşünaslıq materialları əsasında) // Dirçəliş XXI əsr. – 2013.- №173-174.- s.137-146.
 95. SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ bölgəsində məqsədli sənayeləşdirmə siyasəti tarixi mənbələrdə // Bakı Universitetinin Xəbərləri. -  2013.- №1.- s.59-67.
 96. 2014 - 1900-1917-ci illərdə Şuşada fəhlə tətilləri //Qarabağ dünən, bu gün sabah: Respublika XIII elmi əməli konfransının materialları. – Bakı: 2014.- s.158-174.
 97. 1918-1920-ci illərdə Qarabağda erməni təcavüzünə qarşı mübarizə (tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq əsasında) // AMEA Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə, hüquq ser. -  2014.- №1. - s.68-75.      
 98. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin tarixi sovet və Rusiya tarix­şünaslığında //Təfəkkür: Elmi xəbərlər jurnalı.-  Bakı: 2014. - №5.- s.54-68.
 99. Dağlıq Qarabağda erməni terroru (XX əsr) // Pedaqoji Universitet Xəbərləri. – 2014.- №1.- s.159-165. 
 100. Qarabağda sənətkarlıq (XX yüzilliyin əvvəlləri) // Tarix və onun problemləri. -2014.- №3.- s.44-49.       
 101. XIX yüzilliyin sonu XX yüzilliyin əvvəllərində Qarabağda kəndli üsyanları (antik sənədləri əsasında) / /Təfəkkür: Elmi Xxbərlər jurnalı. – Bakı: 2014.- №4.- s.79-91.    
 102. 2015 - 1920-1930-cu illərdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-siyasi proseslər (Arxiv sənədləri əsasında) //Təfəkkür: Elmi xəbərləri jurnalı. – Bakı: 2015. - №2(8). - s.41-52.
 103. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi qəzalarının tarixindən //Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər ser. -  2015. -№1.- s.134-144.   
 104. Azərbaycanın Zəngəzur qəzasında ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğınlar (1918) / Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar elmlər ser. – 2015.- №1.- s.227-232.
 105. Qarabağda erməni millətçilərin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı siyasəti (mart 1918) //Azərbaycan Respublikası TN SDU Beynəlxalq elmi konfrans materiallar. -Sumqayıt: 2015.- s.170-172       
 106. 2016 - Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində kəndli üsyanları (1930-1931) // Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. – Bakı: 2016.- s. 94-99.
 107. Azərbaycanın Zəngəzur qəzasında ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri kütləvi qırğınlar (yanvar 1919 – aprel 1920) // AMEA Arxeologiya və Etno­qrafiya İnstitutu. Azərbaycan Arxeologiyası və Etnoqrafiyası. – Bakı:  2015.- s.208-215.  
 108. Azərbaycanın Zəngəzur Qəzasında Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları və onun ağır nəticələri (1920-1930) / AMEA Naxçıvan bölgəsi Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər ser. – 2016.- №3.- s.24-34.
 109. Doğma yurdum Xankəndi //Qarabağ (ictimai siyasi, tarixi etnoqrafik həftəlik qəzet). – 2016. -  №01 (620), 13 yanvar.- s.2-3     
 110. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli uğurunda Heydər Əliyevin  mübarizəsi (1993-2003) // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi SDU. Azərbaycan 25 / SDU Respublika elmi Konfrans materialları. –Sumqayıt: 2016.- s.86-89.    
 111. Qarabağ döyüşçüləri ikinci dünya müharibəsində // Tarix və onun problemləri. – 2016.- s. 199-200.       
 112. Qarabağda xalq təsərrüfatının İkinci Dünya müharibəsinin tələblərinə uyğun yenidən qurulması // Bakı Universitetinin Xəbərləri. – Bakı: 2016.- s. 90-99.  
 113. ***

 114. Azerbaycanın Hocavend ilinin Ekonomik, Kültürel Geleşimi ve Coğrafi Konumunun Kısa Tarihi (1930-1992) // YOM (Türk Dünyası Kültür Dergisi). - Güz – 2009.- s.49-57.   
 115. ***

 116. Природно-географический обзор Нагорно Карабахской зоны Азербайджана //ИРС. – 2007. – №4- 5. – с.42-43.
 117. Нагорно Карабахский регион Азербайджанской Республики в 1988-1993 годы / НАНА // Азербайджан и Азербайджанцы. – Баку: 2008.- №9-12.- с.79-83.
 118.  Развитие сельского хозяйства в Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР (1960-1970 гг.) / Вопросы Гуманитарных Наук (Москва). – 2009.-№4(42).-с.30-33.  Развитие культуры в Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджана (1986-1988 гг.) // Исторические Науки (Москва). – 2009.- №1.- с.34-38.
 119. Динамическое развитие промышленности в Нагорно-Карабахской Авто­номной Области Азербайджана (1970-1985 гг.) //Федерация (Москва). – 2009.- №3 (58).- с.51-56.   
 120. Ликвидация грамотности религиозно-духовные преследования азербайджанцев в Нагорно Карабахской Автономной Области Азербайджана (1920-1930-гг.) //Азербайджан и азербайджанцы. – 2009. – № 1-1. – с. 39-45.
 121. История Азербайджанского города Ханкенди. 1920-1980-х гг. // Украйна. – Киев:2012. -  выпуск 58, №3.- с.218-224
 122. История Азербайджанского города Ханкенди //Казахстан. Хабаршы, «Вестник». Серия историческая.- Алмааты: 2012.- №1(63).-с.102-108.    
 123. История Нагорной Карабахской Автономная Области. Азербайджанской ССР в советской историографии // Казахстан. Хабаршы, «Вестник». Серия историческая. Алмааты: 2012.- №1(64).- с.184-188    
 124. Об истории Нагорной Карабахского региона Азербайджанской Республики // Гилея Науковой вестник (Украина). – Киев: 2013.- с.172-178.   
 125. Краткий исторический обзор Гадрудского района Азербайджана (1930-1991 гг.) //Гилея Науковой вестник (Украина). – Киев:  2014.- выпуск 85, №6.-  с.131-136.
 126. Qarabağın varlı kəndləri sovet və Rusiya tarixşünaslığında [XX əsrin əvvəlləri] (rus dilində) // Украина («Научный журнал». Киев: 2015.- №277.- с.99-106     
 127. Краткий исторический обзор Ходжавандского района Азербайджана (1930-1991 гг.) //Гилея Науковой вестник (Украина). – Киев:  2016.- с.146-151        
 128. Карабахский регион Азербайджана в 1941-1945 годы // Карабахский Нацио­нальный Педагогический Университет (Казахыстан). Серия «Международный жизнь и политика». - 2016. - №3 (46).- с.79-83.
Paylaş: