AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

SEYİDBƏYLİ MƏRYƏM HƏSƏN QIZI

SEYİDBƏYLİ MƏRYƏM HƏSƏN QIZI

Elm Tarixi İnstitutunun direktoru və Tarix İnstitutunun "Azərbaycan diasporu" şöbəsinin müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının Sədri.

Elm Tarixi İnstitutunun direktoru və Tarix İnstitutunun "Azərbaycan diasporu" şöbəsinin müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru Seyidbəyli Məryəm Həsən qızı 1955-ci il oktyabr ayının 3-də Bakı şəhərində anadan olub. İlk ali təhsilini Bakı Dövlət Universitetində alıb. Vətən tarixi ixtisası üzrə  "XIII əsrin birinci yarısı - XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın elmi-mədəni həyatı" (İbn əl-Fuvatinin "Talxis macma al-adəb fi mucam al-alkab" materialları əsasında) mövzusunda namizədlik dissertasiyası, "Rusiya Federasiyasında Azərbaycan diasporunun formalaşması və inkişafı" mövzusunda isə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 

Məryəm Həsən qızı Seyidbəyli İbn əl-Fuvatinin "Talxis macma al-adəb fi mucam al-alkab" materialları əsasında XIII əsrin birinci yarısı - XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın elmi-mədəni həyatını tədqiq etmişdir. Burada ilk dəfə olaraq ərəb dilində Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinə dair çoxlu sayda dəyərli faktlar elmi şəkildə şərh olunmuşdur.

"Rusiyada Azərbaycan diasporu: formalaşma və inkişaf xüsusiyyətləri və tendensiyaları" adlı tədqiqatında xarici və rus ədəbiyyatlarının ətraflı təhlili əsasında diaspor anlayışını araşdırmış, müxtəlif tanınmış yanaşmalara əsasən bu fenomeni şərh etmiş, həmçinin diaspor fenomeninin etno-mədəni təhlilini vermişdir.

AMEA-nın yetmiş illik yubileyinə həsr olunmuş "Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan elminin inkişafı (1945-1970) sənədlər toplusu" Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi və Azərbaycan Respublikaı Prezidenti İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivinin materialları əsasında yazılmışdır. Müəllif əsərdə Azərbaycan SSR EA-nın (1945-1970) yarandığı vaxtdan başlayaraq elmin keçdiyi təkamül və formalaşması prosesinin elmi analizini vermişdir. 

Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzində Beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının Sədridir. 

AMEA-nın 70 illiyi ilə əlaqədar olaraq A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir. (13 dekabr 2015-ci il) Azərbaycan Respublikasında gənc nəslin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə fəxri fərmanla təltif edilmişdir (Azərbaycan Respublikası “Həmrəy” gənclərin maarifləndirilməsinə dəstək ictimai birliyi, Bakı -2014). Azərbaycan diasporunun tarixi ilə bağlı tədqiqatlarına görə mükafatlandırılmışdır (Azərbaycan Respublikası Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi 5 iyun 2012-ci il)
"Rusiyada Azərbaycan diasporu: formalaşma və inkişaf xüsusiyyətləri və tendensiyaları (1988-2010-cu illər)" adlı monoqrafiya "Humay" Milli mükafatına (27 aprel 2011-ci il) layiq görülüb.  Bu kitabı həm də 2010-cu il noyabrın 25-də Moskvada "Nauçnaya kniqa"nın "Ən yaxşı elmi kitab" layihəsinə görə keçirdiyi Beynəlxalq müsabiqədə Diploma layiq görülmüşdür. 

Ən mühüm elmi əsərləri:

  • "XIII əsrin birinci yarısı - XIV əsrin əvvəllərində Azərbaycanın elmi-mədəni həyatı (İbn əl-Fuvatinin "Talxis macma al-adəb fi mucam al-alkab" materialları əsasında)". Bakı, 1999.
  • "Azərbaycan diasporu" (həmmüəllifliklə). Bakı, 2012.
  • "Rusiyada Azərbaycan diasporu: formalaşma və inkişaf xüsusiyyətləri və tendensiyaları" (ikinci tamamlanmış nəşri). Bakı, 2011.
  • "Heydər Əliyev" fundamental elmi araşdırma (II cild), (toplu), Bakı 2013
  • "Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan elminin inkişafı (1945-1970) sənədlər toplusu", Bakı, 2015.
Paylaş: