AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ELMİ İŞLƏR ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNLƏRİ