AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏLİYEVA MEHRİBAN FƏXRƏDDİN QIZI

ƏLİYEVA MEHRİBAN FƏXRƏDDİN QIZI

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımları tarixi”  şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, dosent, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

 Mehriban Fəxrəddin qızı Əliyeva 31 yanvar 1982-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

 1989-1999-ci illərdə Bakı şəhərində 83 nömrəli liseydə  təhsil alıb.

 1999-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinə daxil olmuş, 2003-cü ildə həmin ali təhsil müəssisəsini tarixçi ixtisası üzrə bitirib. 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin magistr pilləsinə daxil olub və 2005-ci ildə  bitirib.

 2006-cı ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun 5503.01 “Ümumi” ixtisası üzrə aspiranturasına qəbul olunub. 2010-cu ildə XX əsrdə  Azərbaycana qarşı erməni terrorizmi” adlı dissertasiya işini müdafiə edərək tarix üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdür.

 2003-2014-cu illərdə Bakı Kompüter kollecində “Azərbaycan tarixi”, “Ümumi  tarix” fənnlərindən tədris edərək  müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

 2015-2016-ci illədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu “Qarabağ tarixi” şöbəsinin-böyük elmi işçisi vəzifəsində çalışmışdır.

 2017-ci ildən bu günə kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımları tarixi”  şöbəsində aparıcı elmi işçisi vəzifəsində çalışır.

 2019-cu ildə dosentlik dərəcəsi alıb.

 Hal-hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda tarix üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsini almaq üçün “Daşnaksütyun partiyası və türk musəlman xalqlarına qarşı soyqırımları XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvələri” adlı doktorluq mövzusu üzərində tədqiqatla məşğuldur.

 1 monoqrafiya və 20 məqalə müəllifidir.

 Subaydır.

Monoqrafiya:

Армянский террор против азербайджанского народа в ХХ веке. Баку: Турхан, 2018. - 248 с.

Məqalələri

  1. Daşnaksütyun” partiyasının nizamələrində terror fəaliyyəti //Geo Strategiya, aylıq ictimai-siyasi,elmi-populyar jurnal.- 2016.- №04(34).- s.34-37
  2. Из истории возникновения «армянского вопроса» и его пропаганда» на страницах армянской газеты «Мшак»// Материалы международной научно-практической конференции.- Магас, 2016.- с. 23-27
  3. Партия «Дашнакцутюн», как главный организатор геноцида 1918 года в Карабахском регионе Азербайджана //Elmi əsərlər Azərbaycan və Xüsusi buraxılış. AMEA, Tarix İnstitutu.- 2016.- s.419-425
  4. Армянская националистическая партия и его террористические угрозы, вызовы современности//Актуальные вопросы антикризисной политики: теория, история, современность.- Москва, 2016. s.118-122
  5. Террор в программе и деятельности партии «Дашнакцутюн» (конец XIX- начало XX вв.)// Современная Научная Мысль. Научный журнал НИИ Истории, Экономики и Права.- Москва, 2016.- s.16-22
  6. Международные конвенции о терроризме // VII международная научно-практическая конференция. - Нальчик-Ростов-на Дону, 2017.- с.114-119.
  7. «Армянский вопрос» и деятельность партии «Дашнакцутюн» в годы Первой Мировой войны// AMEA Tarix İnstitutunun Elmi əsərləri. Xüsusi buraxılış. – 2017.- s.173-177.
  8. Армянский террор против азербайджанского народа в ХХ веке. Баку: Турхан, 2018. - 248 с.
  9. Метод террора партии «Дашнакцутюн» и газета «Дрошак»// Elmi əsərlər/AMEA MEK. 78 cild.-2019.- с.202-207
Paylaş: