AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

MƏMMƏDOVA ŞÖLƏ MİRDAMƏT QIZI

MƏMMƏDOVA ŞÖLƏ MİRDAMƏT QIZI

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnsititunun “Tarixi coğrafiya” şöbəsinin kiçik elmi işçisi.

6 iyun 1988-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 2006-cı ildə Gəncə şəhəri 1 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra ali məktəbə qəbul olmuşdur. 2006-2011-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin tarix və coğrafiya fakültəsində təhsil almış, oranı fərqlənmə ilə bitirmişdir.

2012-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi ixtisası üzrə magistratura pilləsinə qəbul olmuşdur. 2015-ci ildə magistratura pilləsində təhsilini fərqlənmə ilə  başa vuraraq, Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi ixtisasına yiyələnmişdir.

Ailəlidir.

                                               Elmi fəaliyyəti

2018-ci ilin noyabr ayından  AMEA-nın Tarix İnstitutunun kiçik elmi işçisidir.

                                               Əsərləri

  1. Məmmədova Ş. XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan bölgəsinin əhalisi.Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümü münasibətilə magistrantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi-praktik konfransının materialları.Bakı 2015, səh.177-181.
Paylaş: