AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ƏLİYEVA İRADƏ HACIƏLİ QIZI

ƏLİYEVA İRADƏ HACIƏLİ QIZI

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun elmi katibi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

1972-ci il yanvar ayının 25-də Zaqatala rayonunun Əliabad qəsəbəsində anadan olub.

1991-1996-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində ali təhsil alıb.

1993-cü ildə Zaqatala rayon, Əliabad qəsəbəsinin 4 saylı orta məktəbində tarix müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub.

2001-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətində həqiqi hərbi xidmətdə olub.

2005-ci il 6 sentyabr tarixində AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunda “Azərbaycanın sovet dövrü tarixi” şöbəsində elmi işçi kimi işə başlamış, 2014-cü ildə növbəti attestasiyada böyük elmi işçi (0,5 ş.v. əvəzçiliklə) saxlanmaqla Kadrlar şöbəsini rəisi təyin olunub.

2014-cü ildə Vətən tarixi ixtisası üzrə “Çar Rusiyasının Şimal-Qərbi Azərbaycanda dini siyasəti və ingiloylar (XIX əsr)” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək, tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

2016-ci ilin yanvarında Tərcümə və nəşriyyat işləri şöbəsinin müdiri vəzifəsinə keçib.

2016-cı il 5 iyul tarixindən institutun elmi katibidir.

Paylaş: