AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

BEYHAN MEHMET ALİ

BEYHAN MEHMET ALİ

Türkiyənin Atatürk Mədəniyyət, Dil və Tarix Qurumunun nəzdində olan Atatürk Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri, İstanbul Universitetinin Türkiyat Araşdırmaları İnstitutunun İdarə heyətinin üzvü, professor, Azərbaycan MEA-nın Tarix İnstitutunun fəxri doktoru.

- 1953-cü ildə Malatya şəhərində anadan olmuşdur.

- 1979-cu ildə Başbakanlık Osmanlı Arxivinin əməkdaşı kimi fəaliyyətə başlamışdır.

- Başbakanlık Osmanlı Arxivinin Tədqiqat və Təsnifat xidmətləri üzrə mütəxxəsis və idarəçi kimi 13 il fəaliyyət göstərib.

- 1987-ci ildə nazirlik mütəxxəsisi, 1992-ci ildə doktor elmi dərəcələrinə, 2002-ci ildə dosent, 2009-cu ildə professor elmi vəzifələrinə yiyələnmişdir.    

- 2012-ci ildən Atatürk Mədəniyyət, Dil və Tarix Qurumunun nəzdində olan Atatürk Araşdırma Mərkəzinin rəhbəridir.

- İstanbul Universitetinin Türkiyat Araşdırmaları İnstitutunun İdarə heyətinin üzvüdür.

- 2015-ci il 7 oktyabr tarixində Azərbaycan-Türkiyə elmi əlaqələrinin inkişafında və ümumtürk tarixinin araşdırılmasında böyük xidmətlərinə görə  AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun fəxri doktoru adına layiq görülüb.

Paylaş: