AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

RAU YOHANNES

RAU YOHANNES

Almaniyanın tarix elmləri doktoru, professor, Azərbaycan MEA-nın Tarix İnstitutunun fəxri doktoru.

- Yohannes Rau Azərbaycan tarixinə dair “Bani: Heydər Əliyev şəxsiyyət və dövlət xadimi kimi”, “İslam və demokratiya. İlk təşəbbüs: Azərbaycan Demokratik Respublikası (1918-1920)”, “Ermənistan və Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” kimi qiymətli tədqiqatların müəllifidir.

- 2013-cü il iyunun 3-də Azərbaycan-Almaniya elmi əlaqələrinin inkişafında və Azərbaycan tarixinin araşdırılmasında böyük xidmətlərinə görə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun fəxri doktoru adına layiq görülüb.   

Paylaş: