AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

SƏLMASİZADƏ MƏHƏMMƏD

SƏLMASİZADƏ MƏHƏMMƏD

Təbriz Universitetinin tarix üzrə dosenti, Azərbaycan MEA-nın Tarix İnstitutunun fəxri doktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru.

- 1965-ci ildə anadan olub.

- 1985-1995-ci illərdə İran İslam Respublikasının Təhsil Nazirliyində işləyib.

- 1997-2005-ci illərdə Tehranda İslami Təhsil və Mədəniyyət İşləri Nazirliyində fəaliyyət göstərib.  

- Təbriz Universitetinin tarix üzrə dosentidir.

- 1992-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən tədrisdə fərqlənməyə görə sertifikatla təltif olunub.

- 2000-ci ildə idarəçilikdə fərqlənməyə görə sertifikatla təltif olunub.

- 2003-cü ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən idarəçilikdə fərqlənməyə görə sertifikatla təltif olunub.

- 2006-cı ildə Tehran Universitetinin tarix üzrə fəlsəfə doktoru adını alıb.

- 2013-cü il fevral ayının 6-da Azərbaycan  tarixinin araşdırılmasında böyük xidmətlərinə görə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun fəxri doktoru adına layiq görülüb.

Paylaş: