AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

ORTAYLI İLBƏR

ORTAYLI İLBƏR

İtaliyanın “Avropa ilə Aralıq dənizi arasında Lazio” mükafatına, Rusiya Federasiyasının “Puşkin mükafatı”na layiq görülmüş professor, doktor, Türk Tarix Qurumunun fəxri üzvü, Azərbaycan MEA-nın Tarix İnstitutunun fəxri doktoru.

- 1947-ci ildə Avstriyada anadan olub.

- 1974-cü ildə Ankara Siyasi Bilgilər Fakültəsinin doktoru, 1979-cu ildə isə dosenti olmuşdur. 1982-ci ildə dövlətin akademik siyasətinə etiraz olaraq vəzifəsindən istefa etmişdir.

- Vyana, Berlin, Paris, Prinseton, Moskva, Oksford, Kembric, Tunis və digər universitetlərində mühazirələr oxumuş, seminar və konfranslar keçirmişdir.  

- 1989-cu ildə professor vəzifəsinə yiyələnmişdir.

- 1989-2002-ci illərdə Ankara Universitetinin Siyasi Elmlər fakültəsinin Tarix bölməsinin müdiri olmuşdur.

- 2001-ci ildə Aydın Doğan mükafatına layiq görüldü.

- 2005-2012-ci illərdə Topkapı muzeyinin rəhbəri olub.

- 2006-cı ildə İtaliyadakı  Latsio bölgə rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə başlayan və hər il davam etməsi zəruri hesab edilən Aralıq dənizi festivalında ictimai və mədəni tarix sahəsində “Avropa ilə Aralıq dənizi arasında Lazio” mükafatına layiq görüldü.

- 2007-ci ildə Rusiya Federasiyasının prezidenti V.Putinin imzasıyla Rusiya tərəfindən Rus dilini və mədəniyyət mirasını yayan, ölkələrin və xalqların bir-birinə yaxınlaşmasını təmin edən şəxslərə verilən Puşkin mükafatına layiq görülmüşdür.

- 2012-ci ildə Türk dünyası tarixinin araşdırılmasında göstərdiyi böyük xidmətlərinə görə AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun fəxri doktoru adına layiq görülüb.  

Əsərləri

 • Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler (1974)
 • Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile birlikte, 1978)
 • Türkiye İdare Tarihi (1979)
 • Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu (1980)
 • Gelenekten Geleceğe (1982)
 • İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (1983)
 • Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği (1985)
 • İstanbul'dan Sayfalar (1986)
 • Studies on Ottoman Transformation (1994)
 • Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı (1994)
 • Türkiye İdare Tarihine Giriş (1996)
 • Osmanlı Aile Yapısı (2000)
 • Tarihin Sınırlarına Yolculuk (2001)
 • Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişim (2001)
 • Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne (Taha Akyol ile birlikte, 2002)
 • Osmanlı Barışı (2004)
 • Barış Köprüleri: Dünya'ya Açılan Türk Okulları (2005)
 • Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek-1 (2006)
 • Kırk Ambar Sohbetleri (2006)
 • Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek-2 (2006)
 • Eski Dünya Seyahatnamesi (2007)
 • Avrupa ve Biz (2007)
 • Batılılaşma Yolunda (2007)
 • Osmanlıyı Yeniden Keşfetmek-3 (2007)
 • Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı (2007)
 • Osmanlı Sarayında Hayat (2008)
 • Tarihimiz ve Biz (2008)
 • Tarihin İzinde (2008)
 • Tarihin Işığında (2009)
 • Türkiye'nin Yakın Tarihi (2010)
 • Defterimden Portreler (2011)
 • Tarihin Gölgesinde (Taha Akyol ile birlikte) (2011)
 • Yakın Tarihin Gerçekleri, Timaş Yayınları (2012)
 • Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023, Timaş Yayınları (2012)
 • İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Timaş Yayınları (2013)
 • İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları (2014)
 • Eski Dünya Seyahatnamesi, Timaş Yayınları (2014)
 • Türklerin Tarihi, Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına, Timaş Yayınları (2015)
 • Türklerin Tarihi, Anadolu'nun Bozkırlarından Avrupa'nın İçlerine, Timaş Yayınları (Nisan 2016)
 • İttihat ve Terakki(2016)
 • Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı(2016)
 • Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması(2016)
 • İstanbul'dan Sayfalar(2016)
 • Türklerin Altın Çağı (2017)
 • Gazi Mustafa Kemal Atatürk (2018)
Paylaş: