AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

KUNŞ ROLF

KUNŞ ROLF

Almaniyanın Maqdeburq şəhər Bazar İqtisadiyyatı İnstitutunun rəhbəri, Azərbaycan MEA-nın Tarix İnstitutunun fəxri doktoru.

- Almaniyanın Maqdeburq şəhər Bazar İqtisadiyyatı İnstitutunun rəhbəridir.

- “Xocalı” kitabının müəllifidir.  

2013-cü il fevral ayının 6-da Azərbaycan-Almaniya elmi əlaqələrinin inkişafında və Azərbaycan tarixinin araşdırılmasında böyük xidmətlərinə görə görkəmli tədqiqatçı Rolf Kunş AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun fəxri doktoru adına layiq görülüb. 

Paylaş: