AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakular imperiyası

Həmdullah Mustovfinin "Nüzhət əl-Qülub" əsərinə görə Hülakular imperiyası

Müəllif Guy Le Strange
İl 1903
İnzibati ərazi Hülakular imperiyası
Paylaş:

Hülakular imperiyasının xəritəsi Le Streyncin 1903-cü ildə nəşr edilmiş "XIV əsrdə Həmdullah Mustovfinin Nüzhət-əl-Qülub əsərində Mesapotomiya və İran Monqolların hakimiyyəti altında"  adlı əsərindən götürülmüşdür.