AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Qafqazın xəritəsi

Qafqazın xəritəsi

Müəllif .F.Bandtre
İl 1855
İnzibati ərazi Qafqazın xəritəsi
Paylaş:

1855-ci ildə Rusiyanın Qafqaz əyalətlərinin xəritəsidir.  Xəritə F.Bandtre tərəfindən hazırlanmışdır.