AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Xəzər dənizinin xəritəsi

Xəzər dənizinin xəritəsi

Müəllif Emanuel Bouen
İl 1747
İnzibati ərazi Xəzər dənizi
Paylaş:

Xəzər dənizinin 1747-ci ildə gürcü knyazı S.S. Orbelianinin xatirələri əsasında tərtib edilmiş xəritəsidir. Xəritəni kartoqraf E.Bouen Londonda tərtib edib.