AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xəritəsi (1918-1920)

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xəritəsi (1918-1920)

Müəllif
İl 1919
İnzibati ərazi Azərbaycan
Paylaş:

Bu xəritə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Paris Sülh konfransına təqdim edilən 1919-cu il xəritəsidir.