AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Azərbaycan SSR-in siyasi xəritəsi

Azərbaycan SSR-in siyasi xəritəsi

Müəllif Perry-Castañeda Library Map Collection
İl 1990
İnzibati ərazi Azərbaycan Respublikası
Paylaş:

Azərbaycan SSR-ın 1990-cı il siyasi xəritəsidir.