AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Ermənistan, İran və İslam Birliyi dövlətlərində müsəlman mənşəli əsas etnik qruplar

Ermənistan, İran və İslam Birliyi dövlətlərində müsəlman mənşəli əsas etnik qruplar

Müəllif Perry-Castañeda Library Map Collection
İl 1992
İnzibati ərazi Qafqaz, Ön Asiya, Mərkəzi Asiya
Paylaş:

Xəritə 1992-ci ildə Ermənistan, İran və İslam Birliyi dövlətlərində müsəlman mənşəli əsas etnik qrupları göstərir.