AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Cənub-qərbi Qafqaz (Qars) Cümhuriyyətinin xəritəsi

Cənub-qərbi Qafqaz (Qars) Cümhuriyyətinin xəritəsi

Müəllif
İl 2004
İnzibati ərazi Cənub-qərbi Qafqaz (Qars) Cümhuriyyəti
Paylaş:

Cənub-qərbi Qafqaz (Qars) Cümhuriyyətinin xəritəsi