AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Zəngəzur qəzasının xəritəsi

Zəngəzur qəzasının xəritəsi

Müəllif
İl 1902
İnzibati ərazi Zəngəzur qəzası
Paylaş:

Zəngəzur qəzasının xəritəsi 1902-сi il "Qafqaz təqvimi"ndə (Kafkazskiy Kalendar) verilmiş xəritə əsasında hazırlanıb.