AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Şərur-Dərələyəz qəzasının xəritəsi

Şərur-Dərələyəz qəzasının xəritəsi

Müəllif
İl 1902
İnzibati ərazi Şərur-Dərələyəz qəzası
Paylaş:

Şərur-Dərələyəz qəzasının xəritəsi 1902-сu il "Qafqaz təqvimi"ndə (Kafkazskiy Kalendar) verilmiş xəritə əsasında hazırlanıb.