AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Göyçə qəzasının xəritəsi

Göyçə qəzasının xəritəsi

Müəllif
İl 1902
İnzibati ərazi Göyçə qəzası
Paylaş:

Göyçə qəzasının xəritəsi 1902-сu il "Qafqaz təqvimi"ndə (Kafkazskiy Kalendar) verilmiş xəritə əsasında hazırlanıb.