AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Azərbaycan Ərəb xilafəti dövründə (VII əsrin II yarısı - IX əsrin I yarısı)

Azərbaycan Ərəb xilafəti dövründə (VII əsrin II yarısı - IX əsrin I yarısı)

Müəllif Nailə Vəlixanlı
İl VII əsrin II yarısı - IX əsrin I yarısı
İnzibati ərazi Azərbaycan
Paylaş:

Xəzərlər, ərəblər və Bizansın davamlı hücumları nəticəsində Albaniya 705-ci ildə müstəqilliyini itirdi. Azərbaycan bütünlüklə Ərəb Xilafətindən asılı hala düşdü. Lakin Xilafət daxilində gedən parçalanma prosesi tarixi Azərbaycan ərazisində yeni dövlət qurumları təşəkkül üçün şərait yaratdı. Bu dövrdə geniş ticarət əlaqələri mövcud olmuş, elm inkişaf etmiş, xəritələr çəkilməyə, barıt hazırlanmasına başlanmışdır. Yeni qalalar, məscidlər, saraylar inşa edilmiş, ərəb xilafəti üçün məqbərələr (sərdabələr) tikilmişdir.