AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Xürrəmilər hərəkatı

Xürrəmilər hərəkatı

Müəllif Nailə Vəlixanlı
İl VIII əsrin sonu-IX əsrin I yarısı
İnzibati ərazi Azərbaycan
Paylaş:

IX əsrin I yarısında Məhəmməd ibn Mərvanın başçılığı altında ərəb qoşunları Azərbaycana hücum etdilər. 90 ilə yaxın davam edən amansız vuruşmalar nəticəsində ərəblər Azərbaycanı çətinliklə tabe edə bildilər. Ərəblərin hakimiyyəti dövründə Atropatena və Albaniya vahid dövlətin tərkibinə daxil oldu. Bu isə ölkənin şimalı və cənubu arasında gələcək iqtisadi və mədəni yaxınlaşma üçün zaman yaratdı.