AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Azərbaycan (IX əsrin II yarısı - X əsr)

Azərbaycan (IX əsrin II yarısı - X əsr)

Müəllif Nailə Vəlixanlı
İl IX əsrin II yarısı - X əsr
İnzibati ərazi Azərbaycan
Paylaş:

Ərəb xilafəti daxilində gedən parçalanma prosesi tarixi Azərbaycan ərazisində yeni dövlət qurumlarının yaranmasında mühüm rol oynadı. Azərbaycan yadelli işğalçıların əsarətindən azad oldu. Lakin ölkədaxili feodal parçalanması yadelli işğalçılara qarşı müqaviməti zəiflədirdi, iqtisadi inkişafa mənfi təsir göstərirdi.