AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Azərbaycan (X əsrin sonu - XI əsr I yarısı)

Azərbaycan (X əsrin sonu - XI əsr I yarısı)

Müəllif Nailə Vəlixanlı
İl X əsrin sonu - XI əsr I yarısı
İnzibati ərazi Azərbaycan
Paylaş:

Daxili çəkişmələrdən zəifləmiş Azərbaycan dövlətləri Səlcuq yürüşləri nəticəsində Səlcuq İmperiyasına daxil olurlar. Yanlız Şirvanşahlar dövləti öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildi. Səlcuq dövrü Azərbaycanın və bütün Cənubi Qafqazın tarixində mühüm dönüş dövrü idi. Azərbaycan xalqının və Azərbaycan türk dilinin mövqeyi daha da gücləndi.