AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Azərbaycan (XIII-XIV əsrlər)

Azərbaycan (XIII-XIV əsrlər)

Müəllif Vaqif Piriyev
İl XIII-XIV əsrlər
İnzibati ərazi Azərbaycan
Paylaş:

XIII əsrin 20-ci və 30-cu illərində baş verən monqol yürüşləri bütün Cənubi Qafqazda olduğu kimi Azərbaycanda da bir çox sülalələrin hakimiyyətinə son qoydu. 1258-ci ildə Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tərkibinə daxil edildi. Azərbaycanda və ona qonşu ərazilərdə Hülakülər dövlətini bir müddət Çobani feodalları idarə edirdi. Onlar hakimiyyətdə olsalar da, dövlət rəmzi sayılan sikkə zərbi-müstəqil şəkildə deyil, Hülakü şahzadələrinin adından həyata keçirilirdi. Yerli feodalların daxili çəkişmələri Şirvanşah I İbrahimin vahid Azərbaycan dövləti yaratmaq siyasətinə maneəçilik törətdi.