AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünün nəticələri (1948-1953, 1988-1993-cü illər)

Azərbaycana qarşı erməni təcavüzünün nəticələri (1948-1953, 1988-1993-cü illər)

Müəllif -
İl 1948-1953, 1988-1993-cü illər
İnzibati ərazi Azərbaycan
Paylaş:

1948-1953, 1988-1993-cü illərdə Ermənistandan 250.000 nəfər azərbaycanlı deportasiya olunmuşdur.

1991-1993-cü illərdə işğal olunmuş ərazilərdən 750.000 nəfər azərbaycanlı etnik təmizləməyə məruz qalmış və deportasiya olunmuşdur.