AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Azərbaycana qarşı xarici hərbi müdaxilə. Azərbaycan SSR-in yaradılması.

Azərbaycana qarşı xarici hərbi müdaxilə. Azərbaycan SSR-in yaradılması.

Müəllif A.Ə.Məmmədov
İl 1920-ci il
İnzibati ərazi Azərbaycan
Paylaş:

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandığı gündən rus, ingilis, erməni-daşnak silahlı qüvvələrinin hücumuna məruz qaldı. Müdaxiləçilərin hər biri ayrı-ayrılıqda özmənafeyi uğrunda müharibə aparırdı. 

Nəticədə işğalçı rus ordusunun döyüş əməliyyatları və təzyiqi nəticəsində Azərbaycan Milli Höküməti istefa verdi. 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycanın şimalında sovet hakimiyyəti elan olundu. Xalqa divan tutuldu. 

Şimali Azərbaycanda sovet hakimiyyəti 1991-ci ilədək davam etdi. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın müstəqilliyi yenidən bərpa olundu.