AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Azərbaycan Respublikası Bu gün

Azərbaycan Respublikası Bu gün

Müəllif
İl
İnzibati ərazi
Paylaş:

Müstəqillik dövründə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsü.