AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Məlumat

06.09.2023 12:23

Tarix institutunun baş direktoru tarix elməri doktoru, professor Kərim Şükürov AMEA Rəyasət Heyətinin genişləndirilmiş iclasında "Azərbaycan tarixinin konsepsiyasına dair " mövzusunda çıxış edəcəkdir.

İclas 11 sentyabr 2023-cü il tarixində saat 15.00-da AMEA Rəyasət Heyətinin binasında olacaqdır.

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Paylaş: