AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına

TARİX İNSTİTUTU

Tarix və Etnologiya institutunda elmi forum keçiriləcək

07.09.2023 13:57

AMEA Tarix və Etnologiya institutunda Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Uzun Həsən Bayandurun (1423-1478) anadan olmasının 600 illiyi münasibətilə elmi forum olacaqdır.

AMEA Tarix və Etnologiya institutunda Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi Uzun Həsən Bayandurun (1423-1478) anadan olmasının 600 illiyi münasibətilə elmi forum olacaqdır.

Forumda aşağıdakı mövzular üzrə çıxış və müzakirələr keçiriləcəkdir:

- "Uzun Həsənin nəsil şəcərəsi və tarixi şəxsiyyəti";

-"Ağqoyunlu bəyliyi- Uzun Həsən Ağqoyunlu dövlətinin banisidir";

-"Uzun Həsən istedadlı sərkərdə və görkəmli dövlət xadimi kimi";

-"Uzun Həsənin dövründə (1468-1478) Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri";

-"Uzun Həsənin dövründə Böyük ipək yolu və Azərbaycan: sosial-iqtisadi əlaqələr";

-"Milli-mənlik şüurunun möhkəmlənməsində Uzun Həsənin rolu: dini tolerantlıq, din və təsəvvüf";

-"Uzun Həsənin dövründə elm və mədəniyyət: ədəbiyyat, türk dili, fəlsəfə, memarlıq";

-"Ağqoyunlu dövlətinin ilkin qaynaqları və əsas araşdırıcıları";

-"Günümüzə qədər gəlib çatan maddi-mədəniyyət abidələrində Uzun Həsən və varislərinin izləri";

-"Uzun Həsənin Azərbaycan dövlətçilik tarixində yeri və rollu

Elmi forumun təşkili və keçirilməsi üzrə koordinator: İnstitutun Azərbaycanın XV-XVIII əsrlər tarixi şöbəsinin müdiri, tarix elmləri doktoru, dosent Tofiq Nəcəflidir.

Elmi forum 2 oktyabr 2023-cü il tarixində saat 11.00-da institutun konfrans zalında keçiriləcəkdir.

 

İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

 

Paylaş: